Hlavní obsah

misurare

Tranzitivní sloveso

  1. (z)měřit, vyměřit, odměřitLa parete esterna misura in altezza venti metri.Vnější stěna měří na výšku dvacet metrů.misurare un terrenozaměřit/vyměřit terén
  2. (vy)zkoušet (si), zkusit (si) na sebemisurare un cappello/i guantizkusit si klobouk/rukaviceIl sarto mi ha misurato il vestito.Krejčí mi vyzkoušel šaty.
  3. posuzovat, hodnotit, soudit
  4. (z)vážit, zvažovat, omezitMisura le parole!Važ (svá) slova!misurare le spesesnížit/omezit výdaje
  5. prolétnout, proletět, (s)valit (se)

Vyskytuje se v

unità: unità (di misura)jednotka fyzikální, délková ap.

fuori: fuori di misuranadměrný

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

misura: misura di lunghezzadélková míra

prevenzione: misura di prevenzionepreventivní opatření

produzione: produzione su misura/di seriezakázková/sériová výroba

strumento: strumento di misuraměřicí přístroj

su: fatto su misuradělaný na míru

oltrepassare: přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.Překračuje to (veškeré) meze.

colmare: colmare la misura/il saccozajít příliš daleko, přehnat to

míra: fatto/-a su misura, přen. dle osobních potřeb personalizzato/-azhotovený/ušitý na míru

oblek: abito su misuraoblek (šitý) na míru

šitý: cucito su misurašitý na míru

tep: misurare il battito cardiaco a qzměřit komu tep

teplota: misurare/prendere la temperatura a qzměřit komu teplotu

určitý: in una certa misurado určité míry

vyrobený: fatto/-a su ordinazione/misuravyrobený na zakázku/míru

zakázka: na objednávku fatto/-a su ordinazione, na míru fatto/-a su misuravyrobený na zakázku

zakázkový: produzione su misurazakázková výroba

jistý: in una certa misurado jisté míry

měřit: Ti misurerò il tempo.Budu ti měřit čas.

na: cucito su misurašitý na míru

naměřený: tempo misuratonaměřený čas

naměřit: Quanto (tempo) ti hanno misurato?Jaký čas ti naměřili?

změřit: misurare le forze con qzměřit síly s kým

misurare: misurare un terrenozaměřit/vyměřit terén