Hlavní obsah

převzít

Dokonavé sloveso

  1. (moc, kontrolu ap.) co prendere qc(taktiku, metody ap.) adottare(firmu, dluh ap.) rilevare qc(získat do majetku) acquistare qcToto slovo je převzato z němčiny.Questa parola è presa in prestito dal tedesco.převzít (do vlastnictví) coprendere possesso di qc
  2. (zásilku ap.) co prendere in consegna qc(přijmout) accettare qc(dodané) accettare la consegna di qcpřevzít cenu/ocenění vítěz ap.ritirare il premio
  3. (povinnost ap.) co assumere(vzít na sebe též) addossarsi, accollarsi qcPřevzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...převzít čí funkcisubentrare a q

Vyskytuje se v

odpovědnost: převzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qc

převzít: převzít (do vlastnictví) coprendere possesso di qc