Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • responsabilità fmít odpovědnost za coavere la responsabilità di qcpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.rivendicare qcpřevzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qctrestní odpovědnostresponsabilità f penale

Vyskytuje se v

alibistický: alibistické chování/přehazování odpovědnostilo scaricabarile (di responsabilità)

nést: nést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qc

trestní: trestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penale

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

pociťovat: Pociťovala odpovědnost za svého syna.Sentiva la responsabilità del proprio figlio.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

collettivo: společná/kolektivní odpovědnostresponsabilità collettiva

liberare: zprostit/zbavit koho odpovědnosti za coliberare q dalla responsabilità per qc

paternità: odpovědnost za atentátpaternità dell'attentato

responsabilità: vzít na sebe odpovědnost za coassumersi la responsabilità di qc

declinare: Odmítl veškerou odpovědnost.Ha declinato ogni responsabilità.

ricadere: Všechna odpovědnost leží na mě.Tutte le responsabilità ricadono su di me.

odpovědnost: mít odpovědnost za coavere la responsabilità di qc