Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • (právo ap.) penale(odpovědnost ap. též) criminaletrestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní zákoníkcodice penaletrestní rejstříkcasellario giudiziale

Vyskytuje se v

čin: reato , zločin crimine , delitto trestný čin

kop: calcio di rigore/punizionepokutový/trestný kop

lavice: panca delle penalità, panca punitisport. trestná lavice

napomáhat: essere complice di qpráv. napomáhat při trestném činu komu

odpovědnost: responsabilità penaletrestní odpovědnost

právo: diritto commerciale/penalepráv. obchodní/trestní právo

rejstřík: casellario giudizialepráv. trestní rejstřík

spoluviník: complice del delittospoluviník trestného činu

trestný: crimine , atto criminale, zločin delitto , reato práv. trestný čin

zákoník: Codice Civile/Penalepráv. občanský/trestní zákoník

záznam: avere precedenti penalimít záznam v trestním rejstříku

dopustit se: Ha commesso un reato.Dopustil se trestného činu.

autore: l'autore del reatopachatel (trestného) činu

calcio: calcio di rigore/di punizionepokutový/trestný kop

certificato: dir. certificato del casellario guidiziale, certificato penalevýpis z trestního rejstříku

codice: codice civile/penaleobčanský/trestní zákoník

concorso: concorso nel reatospoluúčast na trestném činu více osob

denuncia: sporgere denuncia (alla polizia)podat trestní oznámení (na policii)

diritto: diritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo

fedina: avere la fedina pulitamít čistý (trestní) rejstřík

imprescrittibile: delitto imprescrittibilenepromlčitelný trestný čin

panca: sport panca delle penalitàtrestná lavice

penale: fedina penaletrestní rejstřík

qualificato: dir. delitto qualificatokvalifikovaný trestný čin

rito: rito penaletrestní řízení

spedizione: spedizione punitivatrestná výprava

supposizione: dir. supposizione di stato/parto= trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvků

tiro: tiro di primatrestný kop

tribunale: tribunale militare/penalevojenský/trestní soud

violento: crimine violentonásilný (trestný) čin

reato: Ha commesso un reato.Dopustil se trestného činu.

sporco: Ha la fedina penale sporca.Má záznam v trestním rejstříku.

trestní: diritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní právo/stíhání/odpovědnost