Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • responsabilità fmít odpovědnost za coavere la responsabilità di qcpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.rivendicare qcpřevzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qctrestní odpovědnostresponsabilità f penale

Vyskytuje se v

alibistický: lo scaricabarile (di responsabilità)alibistické chování/přehazování odpovědnosti

nést: portare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qcnést odpovědnost za co

trestní: diritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní právo/stíhání/odpovědnost

věcný: responsabilità /danno realevěcná odpovědnost/škoda

pociťovat: Sentiva la responsabilità del proprio figlio.Pociťovala odpovědnost za svého syna.

převzít: Si è assunto piena responsabilità per...Převzal plnou odpovědnost za...

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

paternità: paternità dell'attentatoodpovědnost za atentát

responsabilità: assumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.

odpovědnost: avere la responsabilità di qcmít odpovědnost za co