Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • responsabilità fmít odpovědnost za coavere la responsabilità di qcpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.rivendicare qcpřevzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qctrestní odpovědnostresponsabilità f penale

Vyskytuje se v

alibistický: alibistické chování/přehazování odpovědnostilo scaricabarile (di responsabilità)

nést: nést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qc

trestní: trestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penale

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

pociťovat: Pociťovala odpovědnost za svého syna.Sentiva la responsabilità del proprio figlio.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

paternità: paternità dell'attentatoodpovědnost za atentát

responsabilità: assumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.