Hlavní obsah

responsabilità

Podstatné jméno ženské

  • di/per qc (z)odpovědnost, ručení za co vedoucího ap.società a responsabilità limitata/illimitataspolečnost s ručením omezeným/neomezenýmassumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

Vyskytuje se v

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

educare: educare alla responsabilitàvychovat ke zodpovědnosti

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

società: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.