Hlavní obsah

liberare

Vyskytuje se v

accento: accento fisso/liberopevný/volný přízvuk

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

arrampicata: arrampicata liberavolné lezení

battitore: battitore libero(pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, libero

caduta: fis. caduta liberavolný pád

campo: campo liberovolné pole působnosti ap.

cauzione: liberare su cauzione qpropustit na kauci koho

elettrone: elettrone di legame/libero/spaiatovázaný/volný/nepárový elektron

elezione: libera elezionesvobodná volba

entrata: l'entrata liberavstup volný

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

fiamma: fiamma liberaotevřený oheň

ginnastica: ginnastica a corpo liberoprostná

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

interrogatorio: dir. interrogatorio liberovolný výslech

libero: popolo liberosvobodný národ

nuotare: nuotare a farfalla/dorso/rana/stile libero/crawlplavat motýlka/znak/prsa/volným stylem/kraulem

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

pensatore: libero pensatorevolnomyšlenkář

piede: a piede liberona svobodě být vyšetřován

posto: posto liberovolné místo

professionista: libero professionistaživnostník, osoba samostatně výdělečně činná na volné noze

radicale: radicali liberivolné radikály

ruota: a ruota liberabez šlapání jet na kole, přen. nekontrolovaně, bezuzdně, divoce

spiaggia: spiaggia libera/privataveřejná/soukromá pláž

stile: stile liberovolný styl

tempo: tempo liberovolno, volný čas

tiro: tiro liberotrestný hod

traduzione: traduzione fedele/libera/pedissequa/automaticavěrný/volný/otrocký/strojový překlad

dio: Dio ce ne scampi e liberi!Nedej Bože!, Chraň Bůh!

ottenere: ottenere il via libera a (fare) qcdostat zelenou k čemu

čas: tempo liberovolný čas

lyžování: sci alpino, sjezd discesa liberasjezdové/alpské lyžování

oprať: tirare/liberare le redinipřitáhnout/povolit opratě

překlad: traduzione libera/letteralevolný/přesný překlad

přístup: avere libero accesso a qcmít volný přístup k čemu

seskok: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

sestava: v gymnastice corpo libero, v kulturistice ap. routine liberasport. volná sestava

styl: stile liberovolný styl

tón: segnale di chiamata/libero, melodie suoneria vyzváněcí tón

trh: mercato nero/liberočerný/volný trh

verš: verso liberolit. volný verš

vjezd: Lasciare libero il passaggioPozor vjezd

volný: lavorare come freelance/libero professionistabýt na volné noze

vstup: entrata libera, ingresso gratuitovstup volný/zdarma

vyzváněcí: segnale di libero/chiamatavyzváněcí tón/signál v telefonu

zájmový: interessi personali, ve volném čase attività di tempo liberozájmová činnost

disponovat: Ha tanto tempo libero a disposizione.Disponuje spoustou volného času.

místo: È libero questo posto?Je to místo volné?

mít: Sei libero domani?Máš zítra volno?

pokoj: Avete una camera libera?Máte volný pokoj?

svobodně: sentirsi libero/-acítit se svobodně

svobodný: cittadino liberosvobodný občan

uvolnit: Lasciate libero il passaggio!, Largo!Uvolněte cestu!

volně: a libera disposizionevolně dostupný

volno: Sei libero adesso?Máš teď volno?

vysvobodit: Hanno liberato gli ostaggi.Vysvobodili rukojmí.

kámen: Mi sono liberato di un peso., Mi sono tolto un peso.To mi spadl kámen ze srdce.

popustit: liberare la fantasiapopustit uzdu fantazii

průběh: dare libero corso a qc(po)nechat čemu volný průběh

pták: libero come un uccellovolný jako pták

spadnout: Mi sono liberato/-a di un peso.To mi spadl kámen ze srdce.

zelená: ottenere il via libera, svolení essere approvatodostat zelenou

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co