Hlavní obsah

liberare

Vyskytuje se v

accento: accento fisso/liberopevný/volný přízvuk

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

arrampicata: arrampicata liberavolné lezení

battitore: battitore libero(pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, libero

caduta: fis. caduta liberavolný pád

campo: campo liberovolné pole působnosti ap.

cauzione: liberare su cauzione qpropustit na kauci koho

elettrone: elettrone di legame/libero/spaiatovázaný/volný/nepárový elektron

elezione: libera elezionesvobodná volba

entrata: l'entrata liberavstup volný

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

fiamma: fiamma liberaotevřený oheň

ginnastica: ginnastica a corpo liberoprostná

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

interrogatorio: dir. interrogatorio liberovolný výslech

libero: popolo liberosvobodný národ

libero: tempo liberovolný čas

libero: libero professionistaosoba samostatně výdělečně činná

libero: mercato liberovolný trh

libero: traduzione liberavolný překlad

libero: sport stile liberovolný způsob

libero: via libera in qcmožnost volby v čem

libero: avere libero accesso a qcmít volný přístup k čemu

libero: essere libero in qcmít volnost v čem jednání ap., moci svobodně dělat co

libero: ingresso liberobezplatný vstup

libero: parcheggio liberoneplacené parkoviště

nuotare: nuotare a farfalla/dorso/rana/stile libero/crawlplavat motýlka/znak/prsa/volným stylem/kraulem

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

pensatore: libero pensatorevolnomyšlenkář

piede: a piede liberona svobodě být vyšetřován

posto: posto liberovolné místo

professionista: libero professionistaživnostník, osoba samostatně výdělečně činná na volné noze

radicale: radicali liberivolné radikály

ruota: a ruota liberabez šlapání jet na kole, přen. nekontrolovaně, bezuzdně, divoce

spiaggia: spiaggia libera/privataveřejná/soukromá pláž

stile: stile liberovolný styl

tempo: tempo liberovolno, volný čas

tiro: tiro liberotrestný hod

traduzione: traduzione fedele/libera/pedissequa/automaticavěrný/volný/otrocký/strojový překlad

libero: Sei libero adesso?Máš teď volno?

libero: La strada è liberaSilnice je průjezdná.

dio: Dio ce ne scampi e liberi!Nedej Bože!, Chraň Bůh!

libero: essere libero come un uccellobýt volný jako pták

libero: dare libero corso a qc(po)nechat čemu volný průběh

ottenere: ottenere il via libera a (fare) qcdostat zelenou k čemu

čas: volný častempo libero

lyžování: sjezdové/alpské lyžovánísci alpino, sjezd discesa libera

oprať: přitáhnout/povolit opratětirare/liberare le redini

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přístup: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

sestava: sport. volná sestavav gymnastice corpo libero, v kulturistice ap. routine libera

styl: volný stylstile libero

svobodně: cítit se svobodněsentirsi libero/-a

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero

trh: černý/volný trhmercato nero/libero

verš: lit. volný veršverso libero

vjezd: Pozor vjezdLasciare libero il passaggio

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

volný: ekon. volný trhmercato libero

volný: fyz. volný pádcaduta libera

volný: lit. volný překladtraduzione libera

volný: volný častempo libero

volný: ve volném časenel tempo libero

volný: volný pokojcamera libera

volný: vstup volný bez vstupnéhoingresso libero/gratuito

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

vycházka: vycházky vojáků ap.permesso, volné vycházení libera uscita

vyzváněcí: vyzváněcí tón/signál v telefonusegnale di libero/chiamata

zájmový: zájmová činnostinteressi personali, ve volném čase attività di tempo libero

disponovat: Disponuje spoustou volného času.Ha tanto tempo libero a disposizione.

místo: Je to místo volné?È libero questo posto?

mít: Máš zítra volno?Sei libero domani?

pokoj: Máte volný pokoj?Avete una camera libera?

svobodný: svobodný občancittadino libero

svobodný: svobodná volbascelta libera

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

volně: volně dostupnýa libera disposizione

volno: Máš teď volno?Sei libero adesso?

volno: Je zde volno?È libero qui?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníÈ libero questo posto?

vysvobodit: Vysvobodili rukojmí.Hanno liberato gli ostaggi.

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato di un peso.

popustit: popustit uzdu fantaziiliberare la fantasia

průběh: (po)nechat čemu volný průběhdare libero corso a qc

pták: volný jako ptáklibero come un uccello

spadnout: To mi spadl kámen ze srdce.Mi sono liberato/-a di un peso.

volný: být volný jako ptákessere libero come l'aria

zelená: dostat zelenouottenere il via libera, svolení essere approvato