Hlavní obsah

vstup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vstoupení) kam entrata f, ingresso m in qcvstup volný/zdarmaentrata f libera, ingresso m gratuitoVstup zakázán., Zákaz vstupu.Vietato l'accesso/l'ingresso.
  2. (vchod) ingresso m, entrata f
  3. vstupy (data ap.) dati m pl input

Vyskytuje se v

armáda: vstoupit do armádyarruolarsi

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnostientrare in vigore

stávka: vstoupit do stávkyentrare in sciopero

volný: vstup volný bez vstupnéhoingresso libero/gratuito

vstoupit: vstoupit na palubu čeho lodi ap.imbarcarsi, salire a bordo

vstoupit: vstoupit do armádyarruolarsi

vstoupit: vstoupit v platnostentrare in vigore, diventare valido

zákaz: Zákaz vstupuVietato entrare

zakázat: Vstup zakázánVietato l'accesso/l'ingresso

vstoupit: Vstupte!Avanti!

zabránit: Zabránili mi ve vstupu.Mi hanno impedito di entrare.

historie: vstoupit do historiepassare alla storia

accessione: accessione alla Comunità europeavstup do Evropského společenství

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství

divieto: divieto di accessozákaz vstupu

entrare: entrare nell'esercitovstoupit do armády

entrare: entrare in politicavstoupit do politiky

entrare: entrare all'universitàvstoupit na univerzitu

entrare: entrare in vigorevstoupit v platnost

entrare: entrare in guerravstoupit do války

entrare: entrare in giocovstoupit do hry

entrare: entrare nella leggendavstoupit do dějin stát se legendárním

entrata: l'entrata liberavstup volný

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

gratuito: ingresso gratuitovstup volný

guerra: entrare in guerravstoupit do války

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

ingresso: ingresso vietatozákaz vstupu

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

libero: ingresso liberobezplatný vstup

matrimonio: contrarre matrimonio, unirsi in matrimoniovstoupit do manželství

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

piede: mettere piede in qcvstoupit, vkročit kam

politica: darsi alla politicavstoupit do politiky

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky

tonaca: přen. vestire/indossare la tonacavstoupit do řádu stát se mnichem, jeptiškou

tuffo: tuffo nell'atmosferavstup do atmosféry modulu ap.

uscita: Vietata l'uscitaPouze vstup/vchod nápis

entrare: Entri.Vstupte., Pojďte dál.

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?