Hlavní obsah

vstoupit

Vyskytuje se v

armáda: arruolarsivstoupit do armády

nepovolaný: Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.Nepovolaným vstup zakázán.

platnost: entrare in vigorevstoupit v platnost, nabýt platnosti

stávka: entrare in scioperovstoupit do stávky

volný: ingresso libero/gratuitovstup volný bez vstupného

vstup: entrata libera, ingresso gratuitovstup volný/zdarma

zakázat: Vietato l'accesso/l'ingressoVstup zakázán

historie: passare alla storiavstoupit do historie

accessione: accessione alla Comunità europeavstup do Evropského společenství

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství, vzít se

entrare: entrare nell'esercitovstoupit do armády

entrata: l'entrata liberavstup volný

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

gratuito: ingresso gratuitovstup volný

guerra: entrare in guerravstoupit do války

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

libero: ingresso liberobezplatný vstup

matrimonio: contrarre matrimonio, unirsi in matrimoniovstoupit do manželství

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

piede: mettere piede in qcvstoupit, vkročit kam

politica: darsi alla politicavstoupit do politiky

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky, začít stávkovat

tonaca: přen. vestire/indossare la tonacavstoupit do řádu stát se mnichem, jeptiškou

tuffo: tuffo nell'atmosferavstup do atmosféry modulu ap.

uscita: Vietata l'uscitaPouze vstup/vchod nápis

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?

vstoupit: imbarcarsi, salire a bordovstoupit na palubu čeho lodi ap.