Hlavní obsah

postoupit

Vyskytuje se v

postup: pracovní postupprocedura di lavoro

gerarchico: via gerarchicaúřední postup

nemico: avanzata del nemicopostup nepřítele

pratica: pratica comuneběžný postup

procedimento: mat. procedimento matematicomatematický postup

procedura: procedura di lavoropracovní postup

promuovere: essere promoss|o/-apovýšit pracovně ap., postoupit do vyšší třídy, ligy ap.

avanzare: avanzare in classificapostoupit v pořadí/žebříčku

promozione: Lottano per la promozione.Bojují o postup.