Hlavní obsah

postoupit

Vyskytuje se v

postup: pracovní postupprocedura di lavoro

gerarchico: úřední postupvia gerarchica

nemico: postup nepříteleavanzata del nemico

pratica: běžný postuppratica comune

procedimento: matematický postupmat. procedimento matematico

procedura: pracovní postupprocedura di lavoro

promuovere: povýšit pracovně ap., postoupit do vyšší třídy, ligy ap.essere promoss|o/-a

avanzare: postoupit v pořadí/žebříčkuavanzare in classifica

promozione: Bojují o postup.Lottano per la promozione.

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale