Hlavní obsah

předat

Vyskytuje se v

slovo: předat/udělit slovo komucedere/concedere la parola a q

štafeta: přen. předat štafetu komupassare il testimone a q

cedere: předat slovo komucedere la parola a q

consegnare: předat obviněného spravedlnosticonsegnare il colpevole alla giustizia

passare: předat/dát slovopassare la parola/voce

petizione: předat komu peticipresentare una petizione a q