Hlavní obsah

vydat

Vyskytuje se v

nařízení: vydat nařízeníemettere l'ordine

obligace: vydat obligaceemettere obbligazioni

plen: vydat co v plensacrificare qc, riskovat rischiare qc

prohlášení: učinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazione

rozkaz: vydat/dát rozkazimpartire/dare un comando

rozsudek: vynést/vydat rozsudekemettere una sentenza, emettere/pronunciare una condanna

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimporre un divieto, proibire qc

svět: vydat se do světapartire per il mondo

milost: být vydán na milost komuessere alla mercé di q

cambiale: podepsat/vydat/protestovat směnkufirmare/emettere/protestare una cambiale

cammino: vyrazit, vydat se na cestumettersi in cammino

comando: vydat/splnit rozkazdare/eseguire un comando

consegnarsi: vydat se spravedlnosticonsegnarsi alla giustizia

dare: vyd(áv)at publikaci, informace ap.dare fuori

disposizione: nařídit, vydat nařízenídare disposizione

emettere: vydat bankovky/akcieemettere biglietti/azioni

impartire: vydat rozkaz/příkazimpartire un comando/ordine

offrire: vystavit se, vydat se na pospas čemu kritice ap.přen. offrire il fianco a qc

porsi: vydat se na cestuporsi in cammino

rilasciare: vydat pasrilasciare il passaporto

sentenza: vydat/vyřknout rozsudekemettere/pronunciare una sentenza

sfida: vydat výzvu komu, vyzvat koholanciare una sfida a q

suono: vydat zvukdare un suono

direzione: vydat se správným směremprendere la giusta direzione

valere: Ten vydá za dva.Lui vale per due.