Hlavní obsah

vydat

Vyskytuje se v

nařízení: vydat nařízeníemettere l'ordine

obligace: vydat obligaceemettere obbligazioni

plen: vydat co v plensacrificare qc, riskovat rischiare qc

prohlášení: učinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazione

rozkaz: vydat/dát rozkazimpartire/dare un comando

rozsudek: vynést/vydat rozsudekemettere una sentenza, emettere/pronunciare una condanna

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimporre un divieto, proibire qc

svět: vydat se do světapartire per il mondo

vydat se: Vydal jsem se z peněz.Ho speso tutti i soldi.

milost: být vydán na milost komuessere alla mercé di q

cambiale: firmare/emettere/protestare una cambialepodepsat/vydat/protestovat směnku

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

consegnarsi: consegnarsi alla giustiziavydat se spravedlnosti

dare: dare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.

disposizione: dare disposizionenařídit, vydat nařízení

emettere: emettere biglietti/azionivydat bankovky/akcie

impartire: impartire un comando/ordinevydat rozkaz/příkaz

offrire: přen. offrire il fianco a qcvystavit se, vydat se na pospas čemu kritice ap.

porsi: porsi in camminovydat se na cestu

rilasciare: rilasciare il passaportovydat pas

rilasciare: rilasciare la ricevutavydat účtenku

sentenza: emettere/pronunciare una sentenzavydat/vyřknout rozsudek

sfida: lanciare una sfida a qvydat výzvu komu, vyzvat koho

suono: dare un suonovydat zvuk

direzione: prendere la giusta direzionevydat se správným směrem

valere: Lui vale per due.Ten vydá za dva.