Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (dar ap.) co accettare qcTo nemohu přijmout.Non posso accettarlo.
  2. (nabídku ap.) co accettare qc(novinku nějak ap.) accogliere qcPřijali naše pozvání.Hanno accettato il nostro invito.Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.
  3. (schválit) co approvare, accettare qc(opatření ap.) adottarebýt přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc
  4. (do práce ap.) assumere, impiegare
  5. (ke studiu ap.) koho ammettere qPřijali ho na univerzitu.È stato ammesso all'università.
  6. (vzít k sobě) accogliere
  7. (hosta ap.) koho/co ricevere(jistým uvítáním ap.) accogliere q/qc

Vyskytuje se v

opatření: učinit/podniknout/přijmout opatřeníprendere provvedimenti/misure

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccettare/rifiutare l'invito di q

rezoluce: přijmout rezoluciadottare una risoluzione

omluva: Přijměte moji omluvu.Accettate le mie scuse.

střed: Přijali ho do svého středu.Lo hanno accolto tra loro.

accettare: přijmout návrh od kohoaccettare una proposta da q

assumere: přijmout povinnost/zodpovědnostassumere un obbligo/la responsabilità

cautela: přijmout nezbytná preventivní opatřeníprendere le cautele necessarie

entrare: přijmout víruentrare in religione

impegno: přijmout závazek k čemu, zavázat se udělat coassumersi l'impegno di fare qc

offerta: přijmout/odmítnout nabídkuaccettare/rifiutare un'offerta

onore: přijmout koho se vší slávouricevere q con tutti gli onori

precauzione: učinit/přijmout (preventivní) opatřeníprendere precauzioni

prendere: přijmout opatřeníprendere le misure

preventivo: přijmout preventivní opatřeníadottare misure preventive

provvedimento: přijmout opatření proti komuprendere provvedimenti contro q

riserva: přijmout bez výhrad, bezvýhradně přijmoutaccettare senza riserve

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

ammesso: Byla přijata do baletní školy.È stata ammessa alla scuola di ballo.

offendere: Jestli (to) nepřijmeš, urazíš mě.Se non accetti, mi offendi.

přijmout: být přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc