Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (dar ap.) co accettare qcTo nemohu přijmout.Non posso accettarlo.
  2. (nabídku ap.) co accettare qc(novinku nějak ap.) accogliere qcPřijali naše pozvání.Hanno accettato il nostro invito.Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.
  3. (schválit) co approvare, accettare qc(opatření ap.) adottarebýt přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc
  4. (do práce ap.) assumere, impiegare
  5. (ke studiu ap.) koho ammettere qPřijali ho na univerzitu.È stato ammesso all'università.
  6. (vzít k sobě) accogliere
  7. (hosta ap.) koho/co ricevere(jistým uvítáním ap.) accogliere q/qc

Vyskytuje se v

opatření: učinit/podniknout/přijmout opatřeníprendere provvedimenti/misure

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccettare/rifiutare l'invito di q

rezoluce: přijmout rezoluciadottare una risoluzione

omluva: Přijměte moji omluvu.Accettate le mie scuse.

střed: Přijali ho do svého středu.Lo hanno accolto tra loro.

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

cautela: prendere le cautele necessariepřijmout nezbytná preventivní opatření

entrare: entrare in religionepřijmout víru

impegno: assumersi l'impegno di fare qcpřijmout závazek k čemu, zavázat se udělat co

offerta: accettare/rifiutare un'offertapřijmout/odmítnout nabídku

onore: ricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou

precauzione: prendere precauzioniučinit/přijmout (preventivní) opatření

prendere: prendere le misurepřijmout opatření

preventivo: adottare misure preventivepřijmout preventivní opatření

provvedimento: prendere provvedimenti contro qpřijmout opatření proti komu

riserva: accettare senza riservepřijmout bez výhrad, bezvýhradně přijmout

accogliere: Sono stati ben accolti.Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.

ammesso: È stata ammessa alla scuola di ballo.Byla přijata do baletní školy.

offendere: Se non accetti, mi offendi.Jestli (to) nepřijmeš, urazíš mě.