Hlavní obsah

odmítnout

Dokonavé sloveso

  1. (nepřijmout) co rifiutareform. (zdvořile) declinare qcOdmítla jeho nabídku.Ha rifiutato la sua proposta.
  2. (nechtít) co rifiutareform. declinare di fare qc(tělo transplantát ap.) rigettare qc
  3. (zamítnout) co komu respingere qc a q(vrátit - imigranta ap.) far tornare qNaši žádost odmítli.La nostra richiesta è stata respinta.
  4. (popřít, neuznat) co negare(zcela se zříci) rinunciare a qc(zcela ignorovat) ignorare qcOdmítl všechna obvinění.Ha negato tutte le accuse.

Vyskytuje se v

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccettare/rifiutare l'invito di q

přístup: odmítnout přístuprifiutare l'accesso

vypovídat: práv. odmítnout vypovídatrifiutare di testimoniare

podrobit se: Odmítl se podrobit dechové zkoušce.Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.

rezolutně: Rezolutně odmítl ...Ha rifiutato categoricamente ...

rozhodně: rozhodně odmítnout corifiutare qc risolutamente

consiglio: ascoltare/rifiutare un consiglio di qposlechnout/odmítnout čí radu

offerta: accettare/rifiutare un'offertapřijmout/odmítnout nabídku

opporre: opporre un rifiuto a q/qcodmítnout, odmítat koho/co

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.