Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (dar ap.) co accettare qcTo nemohu přijmout.Non posso accettarlo.
  2. (nabídku ap.) co accettare qc(novinku nějak ap.) accogliere qcPřijali naše pozvání.Hanno accettato il nostro invito.Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.
  3. (schválit) co approvare, accettare qc(opatření ap.) adottarebýt přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc
  4. (do práce ap.) assumere, impiegare
  5. (ke studiu ap.) koho ammettere qPřijali ho na univerzitu.È stato ammesso all'università.
  6. (vzít k sobě) accogliere
  7. (hosta ap.) koho/co ricevere(jistým uvítáním ap.) accogliere q/qc

Vyskytuje se v

opatření: učinit/podniknout/přijmout opatřeníprendere provvedimenti/misure

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccettare/rifiutare l'invito di q

rezoluce: přijmout rezoluciadottare una risoluzione

omluva: Přijměte moji omluvu.Accettate le mie scuse.

střed: Přijali ho do svého středu.Lo hanno accolto tra loro.

přijmout: být přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc