Hlavní obsah

pustit

Dokonavé sloveso

  1. (upustit) koho/co lasciar/far cadere q/qc(z držení ap.) lasciar (andare) q/qcPusť mě!Lascia(mi)!Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.
  2. (dovolit jít) koho kam lasciare q andare dove(dát přednost - řidiči) dare la precedenza a q(osvobodit) liberare qNepustili mě dovnitř.Non mi hanno lasciato entrare.pustit koho na svobodu(ri)mettere q in libertàpustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q
  3. (hudbu ap.) far suonare(CD, záznam) far andarehovor. též mettere(přehrát) co komu far ascoltare qc a q
  4. (zapnout ap.) co accendere qc(uvést do chodu) mettere in moto qcPusť televizi.Accendi la TV.
  5. (uvolnit) co rilasciare qcpustit spojku v autěrilasciare il pedale della frizionepustit z hlavy cotogliere qc dalla testa
  6. (vydat ze sebe) rilasciare
  7. (barva při praní ap.) stingersi(skvrna ap.) andare/venire via (con il lavaggio)

Vyskytuje se v

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Lasciami entrare!, Fammi entrare!

ven: Pusť mě ven!Fammi uscire!

ano: Pusť mě tam, ano!Fammi andare lì, per favore!

pustit se: pustit se do jídlamettersi a mangiare

džin: (vy)pustit džina z láhvefar uscire il genio dalla bottiglia

žíla: pustit komu žiloui přen. salassare, fare sanguinare q, cavar(e) sangue

accanirsi: pustit se do koho, napadnout kohoaccanirsi contro q

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

affare: pustit se do podnikánídarsi agli affari

aprire: zapnout/pustit rádio/televiziaprire la radio/tivù

avviare: (s)pustit počítačavviare il computer

barba: (za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.mettere le barbe

bavero: pustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z kohoprendere q per il bavero

caccia: (začít) stíhat koho, pustit se za kýmdar la caccia a q

cascare: (u)pustit cofar cascare qc

cedere: udělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere il passo

dare: pustit se za kým/čím, začít honit koho/codare la caccia a q/qc

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

opera: dát/pustit se do dílamettersi all'opera

presa: pustit ze sevřenílasciare la presa

uscire: pustit ven koho, vyvenčit psafar uscire q/qc

venire: odejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.venire via

porsi: Pustil se do práce.Si pose al lavoro.

borsa: utrácet, pustit korunu, přen. sáhnout do kapsyaprire la borsa, metter mano alla borsa

darsi: rozdat si to, pustit se do sebe poprat sedarsele, darsene

gettare: pustit k vodě, zahodit myšlenku, vzdát cogettare a mare qc

partire: vrhnout se do toho (po hlavě), pustit se do toho s vervoupartire in tromba/quarta

saltare: pustit se co koho, vyjet, vyletět, vrhnout se na kohosaltare addosso a q

scendere: zapojit se do hry hráč, přen. pustit se do boje přijmout výzvu ap.scendere in campo

volo: pustit (na svobodu), nechat uletět co ptáka ap.dare il volo a qc

pustit: pustit koho na svobodu(ri)mettere q in libertà