Hlavní obsah

zastavit

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenoupassare col rosso

krvácení: zastavit krvácenífermare il sanguinamento

za: zastavit se za kýmpassare da q

zastavit: zastavit palbucessare il fuoco

dát se: Čas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.

semafor: zastavit na semaforufermarsi al semaforo

alt: zastavit, zarazit codare l'alt a qc

altolà: zastavit, zadržet kohodare l'altolà a q

arrestare: zastavit epidemiiarrestare un'epidemia

cessare: zastavit palbu, vyhlásit klid zbranícessare il fuoco

passare: (za)stavit se pro, vyzvednout kohopassare a prendere q

pegno: dát co do zástavy, zastavit co majetek ap.dare qc in pegno

semaforo: zastavit na semaforufermarsi al semaforo

stop: zastavit na stopcefermarsi allo stop

arresto: zastavit se činnost ap.subire un arresto

fermarsi: Zastav (se)!Fermati!

fuoco: zahájit/zastavit palbuaprire/cessare il fuoco

tuffo: Úplně se mi zastavilo/sevřelo srdce.Ho provato un tuffo al cuore.