Hlavní obsah

zastavení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pohybu) fermata f(na cestě) sosta fbez zastavenísenza fermarsi
  2. (činnosti) čeho arresto m, blocco m(ukončení ap.) cessazione f(přechodné) sospensione f di qc(přerušení) interruzione f di qczastavení dodávek čehosospensione della erogazione di qc

Podstatné jméno, rod střední

  • (majetku ap.) l'impegnare m(hypotékou) l'ipotecare

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenoupassare col rosso

krvácení: zastavit krvácenífermare il sanguinamento

za: zastavit se za kýmpassare da q

zákaz: dopr. zákaz stání/zastavenídivieto di sosta/fermata

zastavit: zastavit palbucessare il fuoco

dát se: Čas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.

semafor: zastavit na semaforufermarsi al semaforo

zastavit: zastavit si taxi mávnutímfermare un taxi

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

arrestare: arrestare un'epidemiazastavit epidemii

blocco: blocco stradalezastavení dopravy stávkujícími ap.

cessare: cessare il fuocozastavit palbu, vyhlásit klid zbraní

cessare: cessate il fuocozastavení palby, přen. klid zbraní, příměří

passare: passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho

pegno: dare qc in pegnodát co do zástavy, zastavit co majetek ap.

semaforo: fermarsi al semaforozastavit na semaforu

stop: fermarsi allo stopzastavit na stopce

arresto: subire un arrestozastavit se činnost ap.

fermarsi: Fermati!Zastav (se)!

fermarsi: L'orologio si è fermato.Hodinky se zastavily.

fuoco: aprire/cessare il fuocozahájit/zastavit palbu

passare: Passerò da te alle 2.Zastavím se u tebe ve 2.

tuffo: Ho provato un tuffo al cuore.Úplně se mi zastavilo/sevřelo srdce.