Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (v ruce ap.) co tenere qc
  2. (rovnováhu ap.) (man)tenereChtějí to držet v tajnosti.Vogliono tenerlo in segreto.
  3. (zabraňovat v pohybu) tenereDrž hubu!Chiudi il becco/la bocca!
  4. (dodržovat) mantenere(zvyk ap.) osservareNeumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.Držím dietu.Seguo una dieta., Sto a dieta.Drží smutek.È in lutto.držet půstosservare il digiuno
  5. (setrvávat beze změny) tenere
  6. (mít ve vlastnictví) detenere(vlastnit) possedere, teneresport. držet rekorddetenere il record

Vyskytuje se v

balanc: (u)držet balancmantenere l'equilibrio

dieta: držet/mít dietuessere/stare a dieta

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

hladovka: držet hladovkuprotestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiuno

hlídka: držet/mít hlídku, být na hlídceessere di guardia, fare la guardia

minuta: držet minutu tichaosservare un minuto di silenzio

napravo: Držte se napravo.Tenete la destra.

náruč: držet koho v náručítenere q in braccio/tra le braccia

odstup: zachovávat/držet si odstupmantenere le distanze

pohromadě: držet pohromaděčásti ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-a

pokyn: držet se pokynůseguire istruzioni

přísný: držet přísnou dietustare a dieta stretta

pusa: přen. držet pusu mlčettacere, držet jazyk za zuby tenere a freno la lingua

půst: držet půstdigiunare

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

smutek: držet/nosit smutek za kohoportare il lutto (per perdita di q)

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

stráž: držet stráž, být na strážiessere di guardia, hlídkovat essere di sentinella

tajnost: (u)držet co v tajnosti(man)tenere segreto qc

tlama: Drž/Zavři tlamu!Chiudi quella boccaccia!

vodítko: Držte psa na vodítku.Tenere il cane al guinzaglio.

zajetí: držet koho v zajetítenere q in prigionia

huba: Drž hubu!Chiudi il becco!

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

zábradlí: držet se zábradlítenersi alla ringhiera

doba: jít/držet krok s dobouandare al passo con i tempi

kasa: držet kasutenere i cordoni della borsa

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

krok: (u)držet krok s kým/čímmantenere il passo con q/qc

palec: držet komu palceincrociare le dita per q

poklička: držet co pod pokličkoutenere nascosto qc

tělo: držet si koho od tělatenere q a distanza

uzda: držet na uzdě koho/co omezovat ap.tenere q/qc a freno

zkrátka: držet koho zkrátkatenere a freno/al guinzaglio q

destra: držet se vpravo v provozu ap.tenere la destra

digiunare: držet (protestní) hladovkudigiunare per protesta

digiuno: držet půst/hladovku, hladovětstare a digiuno

disparte: držet se stranoustarsene in disparte

disposizione: držet se nařízeníattenersi alle disposizioni

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

fedele: držet slovorestare fedele alla parola data

forte: držet se pevnětenersi forte

insieme: držet pohromadě dům ap.stare insieme

largo: držet se dál od čehotenersi alla larga da qc

lontano: držet se dál od čehotenersi lontano da qc

lutto: držet/nosit/mít smutekessere in/portare il/tenere il lutto

mantenere: držet s kým krokmantenere il passo con q

misurarsi: držet/omezovat se v jídlemisurarsi nel mangiare

morso: držet koho na uzdě, ovládat kohopřen. mettere il morso a q

ne: držet se stranoustarsene in disparte

ostaggio: držet koho jako rukojmítenere q in ostaggio

presa: i přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.far presa

primato: držet světový primát v čemavere il primato mondiale in qc

quaresima: držet půstfare/osservare la quaresima

reggersi: držet se na hladině/nad vodoureggersi a galla

scuro: (držet koho) v nevědomosti(tenere q) allo scuro

sentinella: být na stráži, držet strážessere di sentinella

silenzio: držet minutu tichaosservare un minuto di silenzio

sinistra: jezdit/držet se vlevo řidiči ap.tenere la sinistra

sospeso: napínat koho, držet v napětí kohotenere q in sospeso

sottochiave: držet koho/co pod zámkemtenere q/qc sottochiave

stretto: pevně se držettenersi stretto

tempo: držet rytmus, hrát v rytmuandare a tempo

tenere: držet koho/co v náručítenere q/qc in braccio

tra: držet co v rukoutenere qc tra le mani

duro: Drž se! povzbuzeníTieni duro!

malapena: Sotva/Tak tak se držel na nohou.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stare: Držím dietu.Sto a dieta.

chiudere: Zmlkni!, Drž pusu!Chiudi la bocca!

corda: napínat koho, držet koho v napětítenere q sulla corda

cucito: mít pusu na zámek, držet pusutenere la bocca cucita

freno: držet na uzdě koho/cotenere a freno q/qc

mordere: držet ústa a krokpřen. mordere il freno

pugno: držet/mít koho v hrstitenere q in pugno

sottana: držet se máminy sukněstare sempre attaccato alle sottane della mamma

stecchetto: velmi se omezovat v jídle, držet přísnou dietustare a stecchetto

tangente: nedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.partire/andare per la tangente

tapparsi: držet hubu, zavřít hubutapparsi la bocca

držet: držet půstosservare il digiuno