Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (v ruce ap.) co tenere qc
  2. (rovnováhu ap.) (man)tenereChtějí to držet v tajnosti.Vogliono tenerlo in segreto.
  3. (zabraňovat v pohybu) tenereDrž hubu!Chiudi il becco/la bocca!
  4. (dodržovat) mantenere(zvyk ap.) osservareNeumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.Držím dietu.Seguo una dieta., Sto a dieta.Drží smutek.È in lutto.držet půstosservare il digiuno
  5. (setrvávat beze změny) tenere
  6. (mít ve vlastnictví) detenere(vlastnit) possedere, teneresport. držet rekorddetenere il record

Vyskytuje se v

balanc: (u)držet balancmantenere l'equilibrio

dieta: držet/mít dietuessere/stare a dieta

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

hladovka: držet hladovkuprotestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiuno

hlídka: držet/mít hlídku, být na hlídceessere di guardia, fare la guardia

minuta: držet minutu tichaosservare un minuto di silenzio

napravo: Držte se napravo.Tenete la destra.

náruč: držet koho v náručítenere q in braccio/tra le braccia

odstup: zachovávat/držet si odstupmantenere le distanze

pohromadě: držet pohromaděčásti ap. tenere insieme, o rodině restare unito/-a

pokyn: držet se pokynůseguire istruzioni

přísný: držet přísnou dietustare a dieta stretta

pusa: přen. držet pusu mlčettacere, držet jazyk za zuby tenere a freno la lingua

půst: držet půstdigiunare

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

smutek: držet/nosit smutek za kohoportare il lutto (per perdita di q)

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

stráž: držet stráž, být na strážiessere di guardia, hlídkovat essere di sentinella

tajnost: (u)držet co v tajnosti(man)tenere segreto qc

tlama: Drž/Zavři tlamu!Chiudi quella boccaccia!

vodítko: Držte psa na vodítku.Tenere il cane al guinzaglio.

zajetí: držet koho v zajetítenere q in prigionia

držet se: Drž se pevně!Tieniti forte!

držet se: Drží se za ruce.Si tengono per mano.

držet se: Držte se pohromadě.Tenetevi uniti.

držet se: Drž se! hlavu vzhůruCoraggio!

huba: Drž hubu!Chiudi il becco!

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

zábradlí: držet se zábradlítenersi alla ringhiera

doba: jít/držet krok s dobouandare al passo con i tempi

kasa: držet kasutenere i cordoni della borsa

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

krok: (u)držet krok s kým/čímmantenere il passo con q/qc

palec: držet komu palceincrociare le dita per q

poklička: držet co pod pokličkoutenere nascosto qc

tělo: držet si koho od tělatenere q a distanza

uzda: držet na uzdě koho/co omezovat ap.tenere q/qc a freno

zkrátka: držet koho zkrátkatenere a freno/al guinzaglio q

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

dieta: stare a dietadržet dietu

digiunare: digiunare per protestadržet (protestní) hladovku

digiuno: stare a digiunodržet půst/hladovku, hladovět

digiuno: osservare il digiunodržet půst, postit se

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disposizione: attenersi alle disposizionidržet se nařízení

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

forte: tenersi fortedržet se pevně

insieme: stare insiemedržet pohromadě dům ap.

largo: tenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho

lontano: tenersi lontano da qcdržet se dál od čeho

lontano: stare alla lontana, tenersi lontano da qcdržet se dál, držet si odstup od čeho

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

mantenere: mantenere il passo con qdržet s kým krok

misurarsi: misurarsi nel mangiaredržet/omezovat se v jídle

morso: přen. mettere il morso a qdržet koho na uzdě, ovládat koho

ne: starsene in dispartedržet se stranou

ostaggio: tenere q in ostaggiodržet koho jako rukojmí

presa: far presai přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.

primato: avere il primato mondiale in qcdržet světový primát v čem

quaresima: fare/osservare la quaresimadržet půst

reggersi: reggersi a galladržet se na hladině/nad vodou

scuro: (tenere q) allo scuro(držet koho) v nevědomosti

sentinella: essere di sentinellabýt na stráži, držet stráž

silenzio: osservare un minuto di silenziodržet minutu ticha

sinistra: tenere la sinistrajezdit/držet se vlevo řidiči ap.

sospeso: tenere q in sospesonapínat koho, držet v napětí koho

sottochiave: tenere q/qc sottochiavedržet koho/co pod zámkem

stretto: tenersi strettopevně se držet

tempo: andare a tempodržet rytmus, hrát v rytmu

tenere: tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručí

tenere: tenere insiemei přen. držet pohromadě

tenere: tenere unitidržet pospolu/pohromadě rodina ap.

tenere: tenere sotto silenzio qcdržet v tajnosti, tajit co

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou

digiuno: Sono digiuno da domenica.Nejedl jsem/Držím půst od neděle.

duro: Tieni duro!Drž se! povzbuzení

lutto: i přen. È in lutto per q/qc.i přen. Drží smutek za koho/co.

malapena: Riusciva a malapena a stare in piedi.Sotva/Tak tak se držel na nohou.

stare: Sto a dieta.Držím dietu.

stretto: Tieniti stretto al muro!Drž se těsně u zdi!

tenere: La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.

chiudere: Chiudi la bocca!Zmlkni!, Drž pusu!

corda: tenere q sulla cordanapínat koho, držet koho v napětí

cucito: tenere la bocca cucitamít pusu na zámek, držet pusu

freno: tenere a freno q/qcdržet na uzdě koho/co

mordere: přen. mordere il frenodržet ústa a krok

pugno: tenere q in pugnodržet/mít koho v hrsti

sottana: stare sempre attaccato alle sottane della mammadržet se máminy sukně

stare: stare alla paroladržet slovo