Hlavní obsah

vlastnit

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrfratellastro

dcera: nevlastní dcerafigliastra

dítě: nevlastní dítěfigliastro

gól: vlastní gólautogol

iniciativa: z vlastní iniciativydi propria iniziativa, sám od sebe da sé

matka: nevlastní matkamatrigna

náklad: na své vlastní nákladya proprie spese

nebezpečí: na vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

nevlastní: nevlastní otec/matkapatrigno /matrigna

nevlastní: nevlastní dítě/synfigliastro

nevlastní: nevlastní dcerafigliastra

nevlastní: nevlastní bratrfratellastro

nevlastní: nevlastní sestrasorellastra

oko: na vlastní očicon i propri occhi

otec: vlastní/biologický otecpadre biologico

otec: nevlastní otecpatrigno

přičinění: vlastním přičiněnímcon il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forze

sestra: nevlastní sestrasorellastra , sorella adottiva

syn: nevlastní synfigliastro

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

vlastní: na vlastní očicon i propri occhi

vlastní: pro (svou) vlastní potřebuper uso personale

vlastní: vlastní bratřifratelli di sangue

vlastní: vlastní dítě/rodičefiglio biologico/parenti biologici

vlastní: sport. vlastní gólautogol , autorete

vlastní: To je mu vlastní. typickéÈ tipico di lui.

vlastní: ling. vlastní jménonome proprio

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

zájem: ve tvém vlastním zájmunel tuo (proprio) interesse

zavinění: (nikoli) vlastním zaviněním(non) per colpa sua/propria colpa

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

disponovat: Disponujeme vlastní výrobní linkou.Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

na: na vlastní očicon i propri occhi

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.L'ho sentito con le mie orecchie.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

vlastně: Vlastně máš pravdu.In effetti hai ragione.

vlastně: Kam vlastně jdeme?Dove andiamo esattamente?

vlastní: moje vlastní autola mia macchina

vlastní: Mám vlastní dům.Ho una casa di proprietà.

vlastní: Mám svůj vlastní pokoj.Ho una stanza tutta per me.

vlastní: vlastní podobiznaautoritratto

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

pán: být svým vlastním pánemessere padrone di sé

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)lasciare cuocere/bollire q nel suo brodo

vlastní: na vlastní nebezpečía proprio rischio

zamést: zamést (si) před vlastním prahemspazzare davanti alla propria porta

cambiario: vaglia/pagherò cambiariosměnka vlastní

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

effetto: in effettifakticky, vlastně, skutečně, ve skutečnosti

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

iniziativa: di propria iniziativaz vlastní iniciativy

interesse: a proprio interesseve vlastním zájmu

istinto: seguire il proprio istintořídit se vlastním instinktem

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

niente: riconoscere il proprio nienteuznat vlastní malost

nome: nome propriovlastní jméno

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

proprio: ling. nome propriovlastní jméno

proprio: in propriosám (na sebe), na vlastní pěst podnikat ap.

pugno: di proprio pugnovlastní rukou, zkr. V.R. podpis

riscaldamento: riscaldamento autonomonezávislé/vlastní topení bytu ap.

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

sperimentare: sperimentare qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

spesa: a proprie spesena vlastní náklady, na vlastní výdaje

spontaneo: di (sua) spontanea volontàz vlastní (svobodné) vůle

stesso: con i miei stessi occhina vlastní oči

unilaterale: fratello unilateralenevlastní bratr má jednoho společného rodiče

voglia: di buona vogliaz vlastní vůle, ochotně

volontà: di sua volontàz vlastní vůle

ammettere: ammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybu

fabbisogno: per il proprio fabbisognopro vlastní potřebu

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

posporre: posporre i propri interessi a qcpodřídit vlastní zájmy čemu

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

brodo: lasciar cuocere q nel suo brodo(po)dusit koho ve vlastní šťávě

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

espediente: vivere di espedientiživit se vlastní vynalézavostí

esperienza: parlare per esperienzamluvit z (vlastní) zkušenosti

sangue: sangue del mio sanguemoje vlastní krev, krev mé krve vlastní dítě ap.

strada: přen. scegliere/trovare la propria stradajít si vlastní cestou

tasca: conoscere qc come le proprie tascheznát co jako vlastní boty

testa: fare di testa propriamít svou hlavu, řídit se vlastním rozumem