Hlavní obsah

esperienza

Vyskytuje se v

acquistato: nabytá pověst/zkušenostfama/esperienza acquistata

negativo: nepříjemná zkušenostesperienza negativa

spiacevole: trpká zkušenostesperienza spiacevole

capitale: Má spoustu zkušeností.Ha un capitale di esperienze.

di: Chybí mu zkušenosti.Manca di esperienza.

sapere: Ze zkušenosti vím, jak ...So per esperienza come...

z, ze: znát co ze zkušenostisapere qc per esperienza

zkušenost: získ(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienza

líčit: Líčil nám zážitky z prázdnin.Ci raccontava le esperienze avute in vacanza.

praxe: Požadujeme alespoň tříletou praxi.Richiediamo almeno tre anni di esperienza.

rozmnožit: rozmnožit zkušenostiampliare le esperienze

uplatnit: uplatnit své zkušenostifar valere la propria esperienza

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

zkušený: Je velmi zkušený.Ha molta esperienza.

esperienza: nezkušenýsenza esperienza