Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • esperienza fzísk(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienzamluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat ze zkušenostiattingere dall'esperienza

z, ze: znát co ze zkušenostisapere qc per esperienza

rozmnožit: rozmnožit zkušenostiampliare le esperienze

uplatnit: uplatnit své zkušenostifar valere la propria esperienza

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

acquistato: nabytá pověst/zkušenostfama/esperienza acquistata

dimestichezza: vyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čímavere dimestichezza con qc

negativo: nepříjemná zkušenostesperienza negativa

spiacevole: trpká zkušenostesperienza spiacevole

capitale: Má spoustu zkušeností.Ha un capitale di esperienze.

di: Chybí mu zkušenosti.Manca di esperienza.

sapere: Ze zkušenosti vím, jak ...So per esperienza come...

esperienza: mluvit z (vlastní) zkušenostiparlare per esperienza

osso: získat zkušenosti v čemfarsi le ossa in qc

zkušenost: získ(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienza