Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • esperienza fzísk(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienzamluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat ze zkušenostiattingere dall'esperienza

z, ze: znát co ze zkušenostisapere qc per esperienza

rozmnožit: rozmnožit zkušenostiampliare le esperienze

uplatnit: uplatnit své zkušenostifar valere la propria esperienza

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

acquistato: fama/esperienza acquistatanabytá pověst/zkušenost

dimestichezza: avere dimestichezza con qcvyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čím

negativo: esperienza negativanepříjemná zkušenost

spiacevole: esperienza spiacevoletrpká zkušenost

capitale: Ha un capitale di esperienze.Má spoustu zkušeností.

di: Manca di esperienza.Chybí mu zkušenosti.

sapere: So per esperienza come...Ze zkušenosti vím, jak ...

esperienza: parlare per esperienzamluvit z (vlastní) zkušenosti

esperienza: fare esperienza di qcudělat zkušenost s čím

osso: farsi le ossa in qczískat zkušenosti v čem