Hlavní obsah

udržovat

Nedokonavé sloveso

  • co mantenere qcudržovat odstupmantenere la distanza/il distacco

Vyskytuje se v

čistota: udržovat co v čistotě(man)tenere qc pulito/-a

kondice: udržovat se v kondicitenersi in forma

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

linie: udržovat (si) štíhlou liniimantenere la linea

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

život: udržovat koho při životěmantenere q in vita

disciplína: udržovat disciplínumantenere la disciplina

při: udržovat koho při životěmantenere q in vita

udržovat se: udržovat se ve forměmantenersi in forma

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledvedere le cose dall'alto, mantenersi al di sopra di qc

allenamento: tenersi in allenamentoudržovat se ve formě

corrente: tenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čem

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

eseguire: eseguire la manutenzioneprovádět údržbu, udržovat

mantenere: mantenere i contatti con qudržovat s kým kontakt

mantenere: mantenere l'ordineudržovat pořádek

mantenere: mantenere la lineaudržovat (si) štíhlou linii

mantenersi: mantenersi in formaudržovat se ve formě

tenere: tenere q informatoprůběžně informovat koho, udržovat koho v obraze

tenersi: tenersi aggiornatoudržovat se v obraze