Hlavní obsah

udržovat

Nedokonavé sloveso

  • co mantenere qcudržovat odstupmantenere la distanza/il distacco

Vyskytuje se v

čistota: udržovat co v čistotě(man)tenere qc pulito/-a

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

linie: udržovat (si) štíhlou liniimantenere la linea

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

život: udržovat koho při životěmantenere q in vita

disciplína: udržovat disciplínumantenere la disciplina

při: udržovat koho při životěmantenere q in vita

udržovat se: udržovat se ve forměmantenersi in forma

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledvedere le cose dall'alto, mantenersi al di sopra di qc

allenamento: udržovat se ve formětenersi in allenamento

corrente: udržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čemtenere q al corrente di qc

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

eseguire: provádět údržbu, udržovateseguire la manutenzione

mantenere: udržovat s kým kontaktmantenere i contatti con q

mantenersi: udržovat se ve forměmantenersi in forma

tenere: průběžně informovat koho, udržovat koho v obrazetenere q informato

tenersi: udržovat se v obrazetenersi aggiornato

udržovat: udržovat odstupmantenere la distanza/il distacco