Hlavní obsah

udržovat

Nedokonavé sloveso

  • co mantenere qcudržovat odstupmantenere la distanza/il distacco

Vyskytuje se v

čistota: udržovat co v čistotě(man)tenere qc pulito/-a

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

linie: udržovat (si) štíhlou liniimantenere la linea

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

život: udržovat koho při životěmantenere q in vita

disciplína: udržovat disciplínumantenere la disciplina

při: udržovat koho při životěmantenere q in vita

udržovat se: udržovat se ve forměmantenersi in forma

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledvedere le cose dall'alto, mantenersi al di sopra di qc

udržovat: udržovat odstupmantenere la distanza/il distacco