Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

strana: na druhé straněd'altra parte, d'altro canto

stranit se: stranit se společnostifare vita ritirata, vivere nel proprio guscio

protější: na protější straněsulla parte opposta

altronde: nicméně (však), na druhé straně (ale)(ma) d'altronde

antipode: být na protilehlé straně (zeměkoule) k čemuessere agli antipodi di qc

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

fuori: zvenku, na vnější straně lakovaný ap.di fuori

: na druhé straně čeho řeky ap.di là da qc

lato: na stranu, na straněa lato

resto: ale (na druhé straně) zasema del resto

schivo: vyhýbat se čemu, stranit se čeho společnosti ap., hovor. příliš nemuset coessere schivo di qc

tergo: na druhé straně, z druhé strany, vzadua tergo

nostro: Jste na naší straně?State dalla nostra (parte)?

attivo: na straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivyall'attivo

barricata: stát na druhé straně barikádyessere dall'altra parte della barricata