Hlavní obsah

tenere

Tranzitivní sloveso

 1. qc držet, mít co v ruce, v držení ap.tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručítenere stretto qctisknout, svírat cotenere qc a mente/memoriamít co na pamětitenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere compagnia a qdělat společnost komu
 2. qc dove uchovávat, skladovat, nechávat co kdetenere qc al frescoskladovat co v chladu
 3. (u)držet, udržovat, podržet v daném stavu, pozici ap.La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.tenere q informatoprůběžně informovat koho, udržovat koho v obrazetenere insiemei přen. držet pohromadětenere unitidržet pospolu/pohromadě rodina ap.tenere prigioniero qvěznit kohotenere occupato qzabavit, zaměstn(áv)at koho činností ap.tenere un diariopsát/vést si deníktenere sotto silenzio qcdržet v tajnosti, tajit co
 4. dodržet, dodržovat pravidla ap.
 5. qc (po)nechat si, nechávat si coTienilo!Nech si to.
 6. zastávat úřad, funkci ap., vést, mít obchod ap.
 7. z(a)držet nepustit pryč, ven ap., upoutat na lůžko - nemoc ap.L'ho tenuto a dormire da noi.Přemluvil jsem ho, aby u nás přespal.
 8. držet, zabírat, okupovat oblast ap.
 9. pojmout nádoba objem ap.Il fiasco tiene tre litri.Do lahve se vejdou 3 litry.
 10. q per qc mít, považovat, brát koho za co přítele ap.tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho
 11. (us)pořádat, mít, konat poradu ap.tenere consiglio con qporadit se s kým
 12. qc pronést, přednést co řeč ap.

Vyskytuje se v

antisommossa: polizia in tenuta antisommossapolicejní těžkooděnci

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

balia: tenere a baliaprotahovat, odkládat, odsouvat povinnost ap.

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

braccio: stringere/tenere qc tra le bracciaobjímat koho

broncio: tenere il bronciomračit se

buono: tenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě

composto: tenere le gambe compostesedět s nohama u sebe

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

controllo: tenere sotto controllo qcmít co pod kontrolou

controllo: tenere qc sotto controllomít co pod kontrolou

conversazione: tenere conversazionepořádat večírek

corrente: tenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čem

deposito: tenere in deposito qcmít v úschově co

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

dispregio: tenere in dispregio q/qcpohrdat kým/čím

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

grembo: tenere in grembomít na klíně dítě ap.

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

maggese: tenere/lasciare qc a maggesenechat co ležet ladem

muso: tenere il musomračit se, tvářit se jako kakabus

occhio: tenere q/qc d'occhionespustit koho/co z očí

onore: tenere in grande onore qmít koho ve velké úctě

ostaggio: tenere q in ostaggiodržet koho jako rukojmí

ovatta: tenere q nell'ovattahýčkat, rozmazlovat koho

possesso: tenere qc in possesso, essere in possesso di qcmít co ve vlastnictví

pregio: avere/tenere q in pregiomít/chovat v úctě, ctít, vážit si koho

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

riunione: fare/tenere una riunioneuspořádat/mít poradu

rossetto: rossetto a lunga tenutadlouhotrvající rtěnka

scuro: (tenere q) allo scuro(držet koho) v nevědomosti

serbo: tenere in serbomít/nechávat si v zásobě

sinistra: tenere la sinistrajezdit/držet se vlevo řidiči ap.

sospeso: tenere q in sospesonapínat koho, držet v napětí koho

sottochiave: tenere q/qc sottochiavedržet koho/co pod zámkem

tenente: primo tenentenadporučík

tenente: tenente colonnellopodplukovník

tenente: tenente generalegenerálporučík

tenero: legno teneroměkké dřevo

tenuta: tenuta di stradadržení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost auta

tenuta: tenuta dei librivedení účetnictví

tenuta: tenuta da lavoropracovní oděv

tenuta: tenuta da scilyžařský oblek

tenuta: (anello) di tenutatěsnicí (kroužek)

tenuta: a tenuta d'aria/d'acquavzduchotěsný/vodotěsný

tenuto: essere tenuto a fare qcbýt povinen/nucen udělat co

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

duro: Tieni duro!Drž se! povzbuzení

informato: Vi terremo informati.Budeme vás průběžně informovat.

precisare: Tengo a precisare che...Musím upřesnit, že...

resto: Tenga il resto.Drobné si nechte., To je v pořádku. při dávání spropitného

candela: tenere/reggere la candeladělat třetího do páru, být za křena milenecké dvojici ap.

conto: tenere in gran/poco conto q/qcvelice si vážit/nevážit si koho/čeho

corda: tenere q sulla cordanapínat koho, držet koho v napětí

cucito: tenere la bocca cucitamít pusu na zámek, držet pusu

freno: tenere a freno q/qcdržet na uzdě koho/co

lume: tenere il lume a qbýt za třetího, hovor. dělat komu křena