Hlavní obsah

controllo

Podstatné jméno mužské

  1. kontrola, zkontrolování, prověrkatutto sotto controllovše(chno) pod kontroloutenere sotto controllo qcmít co pod kontrolou
  2. dohled, hlídání, kontrolování, řízení, regulace procesu ap.controllo delle nascitekontrola porodnosti, plánované rodičovství
  3. di qc kontrola, (nad)vláda nad čím, ovládání čehoesercitare il controllo su qckontrolovat, ovládat, regulovat cotenere qc sotto controllomít co pod kontrolou
  4. sebekontrola, sebeovládání
  5. kontrola, prohlídka lékařská ap.
  6. ovládání dálkové ap., ovladač televize ap.

Vyskytuje se v

amministrazione: comm. amministrazione controllatanucená správa

controllato: essere controllatoumět se ovládat

controllo: tutto sotto controllovše(chno) pod kontrolou

garanzia: controllo della garanziagaranční prohlídka

gruppo: gruppo di controllokontrolní skupina

organo: organo di controllokontrolní orgán

pannello: tecn. pannello di controllořídicí pult, výp. ovládací panel

sfuggire: sfuggire al controllovymknout se kontrole, zvrhnout se, zvrtnout se

torre: torre di controllořídicí věž letištní ap.

traffico: controllo del traffico aereořízení letového provozu, letový dispečink

visita: visita di controllokontrola lékařem

dceřiný: filiale , kapitálově ovládaná società controllatadceřiná společnost

dohled: sotto controllo medicopod lékařským dohledem

hloubkový: controllo approfonditopřen. hloubková kontrola důkladná

kontrola: fare una visita di controllojít na kontrolu k lékaři ap.

kontrolní: punto/posto di controllokontrolní bod/stanice

letištní: torre di controlloletištní věž řídicí

nucený: amministrazione controllata, commissariamento ekon. nucená správa

pasový: controllo dei passaportipasová kontrola

políčko: casella di controllozaškrtávací políčko formuláře

pozor: guardare, vigilare, controllare, tenere d'occhio q/qcdát pozor na koho/co hlídat ap.

prezence: controllare le presenze , vyvoláváním fare l'appellozjišťovat prezenci

prohlídka: controllo doganalecelní prohlídka

reakce: reazione a catena/controllatařetězová/řízená reakce

revize: controllo (dei) bigliettirevize jízdenek

řízení: controllo del trafficodopr. řízení provozu

ventil: valvola di controllo /sicurezza regulační/pojistný ventil

věž: torre di controllolet. řídící věž

vymykat se: andare fuori controllo, diventare incontrollabilevymykat se (kontrole)

zdravotní: esame/controllo medico, visita di controllozdravotní prohlídka

kontrolovat: L'esercito controlla tutta la zona.Armáda kontroluje celou oblast.

legitimovat: Siamo stati controllati dalla polizia.Legitimovala nás policie.

napíchnout: Ci hanno messo il telefono sotto controllo.Napíchli nám telefon.

neznat se: Smettila, se no, non mi controllo più!Nech toho, nebo se neznám!

ovládat se: Controllati un po'!Ovládej se trochu!

zběžný: controllo rapidozběžná kontrola

zkontrolovat: L'hai controllato?Zkontroloval jsi to?