Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) sterzo m
  2. (ovládání vozidla) guida f(letadla) pilotaggio m
  3. (chodu organizace) gestione f, direzione f, controllo mdopr. řízení provozucontrollo del traffico
  4. (úřední jednání) procedimento m, procedura fpráv. soudní řízeníprocedimento giudiziariopřijímací řízeníprocedura di ammissionevýběrové řízení(na funkci) procedura di selezione, (na zakázku) gara f d'appalto

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

dálkově: dálkově ovládaný/řízenýtelecomandato/-a, rádiově radiocomandato/-a

insolvenční: insolvenční řízeníprocedura di insolvenza

konkurzní: práv., ekon. konkurzní řízeníprocedura/procedimento fallimentare

nabídkový: ekon. nabídkové řízení veřejné soutěžeprocedura di gara

opilost: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

porota: řízení před porotouprocesso davanti alla giuria

posilovač: tech. posilovač (řízení)servosterzo

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaattenersi alle regole, seguire/rispettare le regole

pravostranný: s pravostranným řízením autocon (la) guida a destra

přestupkový: přestupkové řízeníprocedura d'infrazione

rada: řídit se čí radouseguire il consiglio di q

reakce: řetězová/řízená reakcereazione a catena/controllata

řízení: dopr. řízení provozucontrollo del traffico

řízený: voj. řízená střelamissile guidato

smírčí: smírčí řízeníprocedura di conciliazione

soudní: soudní řízeníprocedimenti giudiziari, proces processo

správní: správní řízeníprocedimento amministrativo

strhnout: strhnout volant/řízenísterzare (il volante) bruscamente

střela: jaderná/balistická/řízená střelamissile nucleare/balistico/guidato

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

vůz: řídit vůzguidare una macchina/un'auto

výběrový: výběrové řízeníprocedimento di selezione, soutěž o zakázku gara d'appalto, na základě odborných testů appalto per concorso

: Řídila až do Říma.Ha guidato fino a Roma.

navádět: Ty budeš řídit a já tě budu navádět.Tu guiderai e io farò da navigatore.

rádio: rádiem řízený model ap.radiocomandato/-a, radioguidato/-a

abitudinario: lpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejíchessere abitudinario

appalto: vypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.dare qc in appalto

concorsuale: konkurzní řízení na post i při úpadkuprocedimento concorsuale

consiglio: řídit se radami, poslechnout rady kohoseguire i consigli di q

dirigere: pískat/řídit zápas jako rozhodčísport dirigere un incontro

ebbrezza: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

gara: výběrové řízení, konkurz, tendrgara d'appalto

gestione: krizové řízení, krizový managementgestione di crisi

guida: auto s řízením vpravo/vlevoauto con guida a destra/sinistra

indicazione: řídit se podle instrukcíattenersi alle indicazioni

insolvenza: insolvenční řízeníprocedura di insolvenza

istinto: řídit se vlastním instinktemseguire il proprio istinto

mandare: poslat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare avanti q/qc

mina: neřízená střelapřen. mina vagante

missile: řízená/balistická střelamissile guidato/balistico

prassi: řídit se standardním postupemseguire la prassi

procedimento: konkurzní řízenídir., econ. procedimento fallimentare

procedura: konkurzní řízenídir., econ. procedura fallimentare

processo: zahájit soudní řízeníistruire un processo

rito: trestní řízenírito penale

stato: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

sterzo: sedět za volantem, říditessere allo sterzo

traffico: řízení letového provozu, letový dispečinkcontrollo del traffico aereo

volante: být za volantem, řídit autoessere al volante

attenersi: Řídím se pravidly.Mi attengo alle regole.

governare: se řídí zákonem ...è governato dalla legge ...

vigile: dávat pozor při řízení, řídit opatrněessere vigile alla guida

andare: řídit se svým nosem/instinktem, jít po čichuandare a naso/a fiuto

preparatorio: přípravné řízení při vypracovávání znění zákonalavori preparatori

seguire: následovat příklad, řídit se příklademseguire un esempio

testa: mít svou hlavu, řídit se vlastním rozumemfare di testa propria

řídit: Dopravu řídí policie.La polizia dirige il traffico.