Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) sterzo m
  2. (ovládání vozidla) guida f(letadla) pilotaggio m
  3. (chodu organizace) gestione f, direzione f, controllo mdopr. řízení provozucontrollo del traffico
  4. (úřední jednání) procedimento m, procedura fpráv. soudní řízeníprocedimento giudiziariopřijímací řízeníprocedura di ammissionevýběrové řízení(na funkci) procedura di selezione, (na zakázku) gara f d'appalto

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

dálkově: dálkově ovládaný/řízenýtelecomandato/-a, rádiově radiocomandato/-a

insolvenční: insolvenční řízeníprocedura di insolvenza

konkurzní: práv., ekon. konkurzní řízeníprocedura/procedimento fallimentare

nabídkový: ekon. nabídkové řízení veřejné soutěžeprocedura di gara

opilost: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

porota: řízení před porotouprocesso davanti alla giuria

posilovač: tech. posilovač (řízení)servosterzo

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaattenersi alle regole, seguire/rispettare le regole

pravostranný: s pravostranným řízením autocon (la) guida a destra

přestupkový: přestupkové řízeníprocedura d'infrazione

rada: řídit se čí radouseguire il consiglio di q

reakce: řetězová/řízená reakcereazione a catena/controllata

řízení: dopr. řízení provozucontrollo del traffico

řízený: voj. řízená střelamissile guidato

smírčí: smírčí řízeníprocedura di conciliazione

soudní: soudní řízeníprocedimenti giudiziari, proces processo

správní: správní řízeníprocedimento amministrativo

strhnout: strhnout volant/řízenísterzare (il volante) bruscamente

střela: jaderná/balistická/řízená střelamissile nucleare/balistico/guidato

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

vůz: řídit vůzguidare una macchina/un'auto

výběrový: výběrové řízeníprocedimento di selezione, soutěž o zakázku gara d'appalto, na základě odborných testů appalto per concorso

: Řídila až do Říma.Ha guidato fino a Roma.

navádět: Ty budeš řídit a já tě budu navádět.Tu guiderai e io farò da navigatore.

rádio: rádiem řízený model ap.radiocomandato/-a, radioguidato/-a

řídit: Dopravu řídí policie.La polizia dirige il traffico.