Hlavní obsah

soudní

Přídavné jméno

  • giudiziario, di corte, del tribunaleEvropský soudní dvůrTribunale m della Comunità Europeasoudní řízeníprocedimenti giudiziari, (proces) processo msoudní pře/sporlite giudiziaria

Vyskytuje se v

dvůr: soudní dvůr(La) Corte, foro , tribunál tribunale

lékařství: práv. soudní lékařstvímedicina legale

pře: práv. soudní přecontroversia giudiziaria

překladatel: soudní překladatel po přísazetraduttore giurato

řízení: práv. soudní řízeníprocedimento giudiziario

síň: soudní síňaula di tribunale

soudný: soudný dengiorno del giudizio (universale)

spis: soudní spisyatti della corte

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

zapisovatel: práv. soudní zapisovatelcancelliere

vyklidit: Soudce nechal vyklidit soudní síň.Il giudice fece sgombrare l'aula.

cancelliere: soudní úředník vykonávající soudní formality, asistent soudcedir. cancelliere del tribunale

contesa: soudní přecontesa giudiziaria

corte: Mezinárodní soudní dvůrCorte Internazionale di Giustizia

criterio: nepříliš soudný/rozumnýdi poco criterio

decreto: soudní výpověď (z bytu), příkaz k (soudnímu) vystěhovánídecreto di sfratto

giudiziario: soudnictví, soudní moc, justice, soudydir. potere giudiziario

giudizio: soudný, rozumný, (soudně) uvažujícídi giudizio

giurato: soudní překladatel/tlumočníktraduttore/interprete giurato

ingiuntivo: soudní příkaz/nařízenídecreto ingiuntivo

internazionale: Mezinárodní soudní dvůrCorte Internazionale di Giustizia

liquidatore: soudní likvidátorliquidatore giudiziario

mandato: soudní obsílkamandato di comparizione

medicina: soudní lékařství, soudní/forenzní patologiemedicina legale

messo: soudní doručovatelmesso del tribunale

perito: soudní patologmed. perito settore

potestà: soudní pravomocpotestà di giudicare

precedente: soudní precedensdir. precedente giurisprudenziale

processo: zahájit soudní řízeníistruire un processo

psichiatria: soudní psychiatriepsichiatria legale

riprensione: (soudní) napomenutídir. riprensione giudiziale

seduta: (soudní) (pře)líčeníseduta del tribunale

traduttore: soudní překladateltraduttore giurato

tribunale: soudní síňaula di tribunale

grado: soudní rozhodnutí v první instancidir. giudizio di primo grado

soudní: Evropský soudní dvůrTribunale della Comunità Europea