Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) sterzo m
  2. (ovládání vozidla) guida f(letadla) pilotaggio m
  3. (chodu organizace) gestione f, direzione f, controllo mdopr. řízení provozucontrollo del traffico
  4. (úřední jednání) procedimento m, procedura fpráv. soudní řízeníprocedimento giudiziariopřijímací řízeníprocedura di ammissionevýběrové řízení(na funkci) procedura di selezione, (na zakázku) gara f d'appalto

Vyskytuje se v

alkohol: guida in stato di ebbrezzařízení pod vlivem alkoholu

dálkově: telecomandato/-a, rádiově radiocomandato/-adálkově ovládaný/řízený

insolvenční: procedura di insolvenzainsolvenční řízení

konkurzní: procedura/procedimento fallimentarepráv., ekon. konkurzní řízení

nabídkový: procedura di garaekon. nabídkové řízení veřejné soutěže

opilost: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti

porota: processo davanti alla giuriařízení před porotou

posilovač: servosterzo tech. posilovač (řízení)

pravidlo: attenersi alle regole, seguire/rispettare le regoleřídit se pravidly, dodržovat pravidla

pravostranný: con (la) guida a destras pravostranným řízením auto

přestupkový: procedura d'infrazionepřestupkové řízení

rada: seguire il consiglio di qřídit se čí radou

reakce: reazione a catena/controllatařetězová/řízená reakce

řízení: controllo del trafficodopr. řízení provozu

řízený: missile guidatovoj. řízená střela

smírčí: procedura di conciliazionesmírčí řízení

soudní: procedimenti giudiziari, proces processo soudní řízení

správní: procedimento amministrativosprávní řízení

strhnout: sterzare (il volante) bruscamentestrhnout volant/řízení

střela: missile nucleare/balistico/guidatojaderná/balistická/řízená střela

vést: condurre un'azione legale contro qvést soudní řízení proti komu

vůz: guidare una macchina/un'autořídit vůz

výběrový: procedimento di selezione, soutěž o zakázku gara d'appalto, na základě odborných testů appalto per concorsovýběrové řízení

: Ha guidato fino a Roma.Řídila až do Říma.

navádět: Tu guiderai e io farò da navigatore.Ty budeš řídit a já tě budu navádět.

rádio: radiocomandato/-a, radioguidato/-arádiem řízený model ap.

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

concorsuale: procedimento concorsualekonkurzní řízení na post i při úpadku

consiglio: seguire i consigli di qřídit se radami, poslechnout rady koho

dirigere: sport dirigere un incontropískat/řídit zápas jako rozhodčí

ebbrezza: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti

gara: gara d'appaltovýběrové řízení, konkurz, tendr

gestione: gestione di crisikrizové řízení, krizový management

guida: auto con guida a destra/sinistraauto s řízením vpravo/vlevo

indicazione: attenersi alle indicazioniřídit se podle instrukcí

insolvenza: procedura di insolvenzainsolvenční řízení

istinto: seguire il proprio istintořídit se vlastním instinktem

mandare: mandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.

mina: přen. mina vaganteneřízená střela

missile: missile guidato/balisticořízená/balistická střela

prassi: seguire la prassiřídit se standardním postupem

procedimento: dir., econ. procedimento fallimentarekonkurzní řízení

procedura: dir., econ. procedura fallimentarekonkurzní řízení

processo: istruire un processozahájit soudní řízení

rito: rito penaletrestní řízení

stato: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

sterzo: essere allo sterzosedět za volantem, řídit

traffico: controllo del traffico aereořízení letového provozu, letový dispečink

volante: essere al volantebýt za volantem, řídit auto

attenersi: Mi attengo alle regole.Řídím se pravidly.

governare: è governato dalla legge ...se řídí zákonem ...

vigile: essere vigile alla guidadávat pozor při řízení, řídit opatrně

andare: andare a naso/a fiutořídit se svým nosem/instinktem, jít po čichu

preparatorio: lavori preparatoripřípravné řízení při vypracovávání znění zákona

seguire: seguire un esempionásledovat příklad, řídit se příkladem

testa: fare di testa propriamít svou hlavu, řídit se vlastním rozumem

řídit: La polizia dirige il traffico.Dopravu řídí policie.