Hlavní obsah

messo

Podstatné jméno mužské

  1. poslíčekmesso del tribunalesoudní doručovatel
  2. posel

Vyskytuje se v

piega: ondulace, (na)kadeření vlasů(messa in) piega

ruba: vyplenit, vyrabovat, vydrancovatmettere a ruba

accento: klást důraz na copřen. mettere/porre l'accento su qc

aceto: naložit co do octamettere qc sotto aceto

addosso: upřít zrak na kohomettere gli occhi addosso a q

allarme: vyplašit, vylekat, znepokojit kohomettere q in allarme

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

apprensione: znepokojit, vyvolat obavy kohomettere in apprensione q

argine: učinit přítrž čemu, zarazit comettere un argine a qc

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

atto: realizovat, uskutečnit, uskutečňovatmettere in atto

avanti: posunout hodinky dopředumettere avanti l'orologio

azione: uvést co do pohybumettere qc in azione

bagno: dát/nechat máčet/odmočitmettere/lasciare a bagno

bando: poslat do vyhnanstvímettere al bando

barba: (za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.mettere le barbe

barzelletta: zlehčovat co problém ap., žertovat o čemmettere qc in barzelletta

basto: podrobit si kohopřen. mettere il basto a q

bavaglio: dát roubík komu, umlčet kohomettere il bavaglio a q

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

broncio: zamračit se, naštvat semettere il broncio

buonumore: spravit/zvednout komu náladumettere di buonumore q

burla: (u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat comettere q/qc in burla

cantare: celebrovat mšicantare messa

cantato: zpívaná mšemessa cantata

carcere: vsadit/zavřít do vězení kohomettere/rinchiudere in carcere q

caso: předpokládatporre/mettere il caso

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

celebrare: celebrovat mšicelebrare la messa

chiavistello: zavřít (dveře) na zástrčkumettere il chiavistello

circolazione: dát do oběhumettere in circolazione

concorso: vypsat konkurz/soutěž na comettere a concorso qc

confronto: porovnat, srovnat co, provést konfrontaci čehomettere a confronto qc

conserva: zavařit, (za)konzervovat co potravinymettere qc in conserva

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

cornice: zarámovat, orámovat comettere in cornice qc

corno: nasadit komu parohyfare/mettere le corna a q

corrente: uvést koho do obrazumettere q al corrente

corso: rozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.mettere in corso qc

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

dieta: nařídit komu dietumettere q a dieta

discussione: zpochybnit comettere qc in discussione

disordine: udělat v čem nepořádekmettere qc in disordine

disparte: dát co stranoumettere in disparte q

dubbio: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemmettere qc in dubbio

efficienza: zprovoznitmettere in efficienza

embargo: uvalit embargo na comettere l'embargo su qc

esecuzione: provést, uskutečnit comettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qc

evidenza: upozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit comettere qc in evidenza

fase: seřídit motor ap., vyladit rádio ap.mettere in fase

ferro: nasadit pouta na zápěstímettere i ferri ai polsi

fine: skoncovat s čím, učinit přítrž čemuporre/mettere fine a qc

firma: podepsat semettere/apporre la firma

foglia: vyrážet listy, olistit semettere le foglie

folle: zařadit neutrál u autamettere in folle

forno: dát do troubymettere nel forno

freccia: (za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směrmettere la freccia

fuga: zahnat na útěkmettere in fuga

funzione: uvést do chodu/provozu zapnutím ap.mettere in funzione

fuoco: nechat vařit, postavit na plotnumettere sul fuoco

fuori: vyřadit, vyloučitmettere fuori

guardia: varovat, upozornit koho na hrozbu ap.mettere q in guardia

imbarazzo: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

incinta: přivést koho do jiného stavumettere incinta q

livello: srovnat (na stejnou úroveň)mettere a livello

malumore: zkazit náladu komumettere q di malumore

manetta: nasadit pouta komumettere le manette a q

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

messa: zádušní mše, mše za zemřelé(ho)messa da requiem

messo: soudní doručovatelmesso del tribunale

mettere: založit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere su qc

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

bomba: dát/nastražit bombu kammettere una bomba dove

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

dražba: dát co do dražbymettere qc all'asta/all'incanto

evidence: zanést co do evidenceregistrare qc, mettere qc a registro/agli atti

hlasovat: nechat hlasovat o čemmettere qc ai voti

chladit: dát chladit co nápoje ap.mettere in fresco qc

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

jednička: dát tam/zařadit jedničkumettere la prima (marcia)

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

karanténa: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

kauce: propustit koho na kaucirilasciare q su cauzione, mettere q in libertà su cauzione

košík: dát/nasadit psovi košíkmettere la muserola al cane

mešní: mešní vínovino da messa

mezera: udělat mezeru v textumettere uno spazio

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

mše: sloužit mšicelebrare una messa

nahnat: nahnat strach komumettere/far paura a q, zastrašit intimorire q

náhubek: dát psovi náhubekmettere la museruola al cane

nálada: zkazit náladu komumettere q di malumore/cattivo umore

nalakovat: nalakovat si nehtysmaltarsi le unghie, mettere lo smalto (sulle unghie)

namočit: (dát) namočit prádlo ap.mettere in ammollo

natočit: natočit si vlasyarricciarsi i capelli, farsi i ricci, natáčkami též mettere i bigodini

navrch: položit co navrch čehomettere qc su qc

nebezpečí: vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

nepořádek: udělat nepořádek v čemmettere in disordine qc

neurčito: odložit co na neurčitorinviare a tempo indeterminato qc, dát k ledu mettere qc in frigorifero, hovor., přen. accantonare qc

neutrál: zařadit neutrálmettere in folle

oběh: dát co do oběhumettere qc in circolazione

obrátit: obrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadro

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

odhodit: odhodit zábrany/předsudkymettere da parte le inibizioni/i pregiudizi

ostření: fot. automatické ostřeníautofocus , messa a fuoco automatica

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

označit: označit štítkem coetichettare qc, mettere un'etichetta su qc

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

položit: položit telefonmettere giù il telefono, zavěsit též (ri)attaccare

pořádek: dát co do pořádkumettere qc in ordine

pouto: dát komu poutamettere le manette a q

praxe: zavést co do praxemettere in pratica qc

provoz: uvést co do provozumettere in funzione, far funzionare qc

přelepit: přelepit ránu náplastímettere un cerotto su qc

přezout: přezout secambiarsi le scarpe, do čeho mettere qc

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

domluvit se: Domluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.

hloupý: Je mi hloupé o tom mluvit.Mi mette in imbarazzo parlarne.

inzerát: dát inzerát do novinmettere un annuncio sul giornale

klást: Klademe důraz na...Poniamo/Mettiamo l'accento su...

licitovat: Licitovaly se obrazy slavného umělce.Sono stati messi all'asta i quadri del famoso artista.

míchat: Mě do toho nemíchej.Non mi mettere in mezzo.

na: Jak na tom jsme?Come siamo messi?

napíchnout: Napíchli nám telefon.Ci hanno messo il telefono sotto controllo.

náprava: zjednat nápravu čehorettificare qc, porre rimedio a qc, dát do pořádku mettere in ordine qc

narovnat: narovnat zboží do regálůmettere la merce negli scaffali

nasadit: Doktor mi nasadil antibiotika.Il dottore mi ha messo sotto antibiotici.

naskládat: Naskládej učebnice do aktovky.Metti i libri nella cartella.

nastavit: Nastav budík na sedmou.Punta/Metti la sveglia alle sette.

nastrčit: nastrčit nástavec na trubkumettere una prolunga sul tubo

nasypat: Nasypejte těstoviny do vody.Mettete la pasta nell'acqua.

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odstavit: Odstavili stroj z provozu.Hanno messo la macchina fuori servizio.

počítat: S tím jsem nepočítal.Questo non l'ho messo in conto.

poklidit: poklidit dětský pokojmettere in ordine la camera dei bambini