Hlavní obsah

aspettativa

Podstatné jméno ženské

  1. očekávání, nadějesuperare ogni aspettativapřekonat všechna očekávánídeludere le aspettative di qzklamat očekávání koho
  2. předpoklad dle očekávání
  3. volno, dovolená z práce, ze zákonných důvodů, přerušení studia ap.aspettativa per malattiazdravotní volnomettersi in aspettativavzít si volno

Vyskytuje se v

naplnit: naplnit očekávání kohocorrispondere alle aspettative di q

očekávání: splnit/naplnit očekávánísoddisfare le aspettative

předčit: předčit (veškerá) očekávánísuperare le aspettative

překonat: překonat očekáváníandare oltre le aspettative

splnit: splnit čí očekávánícorrispondere alle aspettative di qc

volno: vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativa

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

zklamat: zklamat očekávánídeludere le aspettative

očekávání: Předčil všechna má očekávání.Ha superato tutte le mie aspettative.