Hlavní obsah

očekávání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vyčkávání) koho/čeho attesa f di qc, l'aspettare m qc
  2. (předpoklad, naděje) aspettativa f, previsione f(očekávaná hodnota ap.) attesa fPředčil všechna má očekávání.Ha superato tutte le mie aspettative.splnit/naplnit očekávánísoddisfare le aspettative

Vyskytuje se v

naplnit: naplnit očekávání kohocorrispondere alle aspettative di q

podle: podle očekávánícome previsto

předčit: předčit (veškerá) očekávánísuperare le aspettative

překonat: překonat očekáváníandare oltre le aspettative

splnit: splnit čí očekávánícorrispondere alle aspettative di qc

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

zklamat: zklamat očekávánídeludere le aspettative

očekávat: To jsem neočekával.Non me l'aspettavo.

očekávat: To se dalo očekávat.C'era da aspettarselo.

očekávat: A co jsi od něj očekával?E (che) cosa ti aspettavi da lui?

aspettativa: superare ogni aspettativapřekonat všechna očekávání

aspettativa: deludere le aspettative di qzklamat očekávání koho

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

previsione: fare qc in previsione di qcudělat co v očekávání čeho

previsto: prima/dopo del previstodříve/později než se očekávalo

superare: superare l'aspettativapřekonat očekávání

previsto: Era previsto che le cose sarebbero andate così.Očekávalo se, že to tak dopadne.

prospettarsi: Non si prospettano miglioramenti.Neočekávají se (žádná) zlepšení.

: Mi aspettavo un sì.Očekával jsem kladnou odpověď.