Hlavní obsah

očekávání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vyčkávání) koho/čeho attesa f di qc, l'aspettare m qc
  2. (předpoklad, naděje) aspettativa f, previsione f(očekávaná hodnota ap.) attesa fPředčil všechna má očekávání.Ha superato tutte le mie aspettative.splnit/naplnit očekávánísoddisfare le aspettative

Vyskytuje se v

naplnit: naplnit očekávání kohocorrispondere alle aspettative di q

podle: podle očekávánícome previsto

předčit: předčit (veškerá) očekávánísuperare le aspettative

překonat: překonat očekáváníandare oltre le aspettative

splnit: splnit čí očekávánícorrispondere alle aspettative di qc

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

zklamat: zklamat očekávánídeludere le aspettative

očekávat: To jsem neočekával.Non me l'aspettavo.

aspettativa: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

attesa: čekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotnáessere in attesa di qc

previsione: udělat co v očekávání čehofare qc in previsione di qc

previsto: dříve/později než se očekávaloprima/dopo del previsto

superare: překonat očekávánísuperare l'aspettativa

prospettarsi: Neočekávají se (žádná) zlepšení.Non si prospettano miglioramenti.

: Očekával jsem kladnou odpověď.Mi aspettavo un sì.

očekávání: splnit/naplnit očekávánísoddisfare le aspettative