Hlavní obsah

překonat

Vyskytuje se v

krize: překonat krizisuperare una crisi

překážka: i přen. zdolat/překonat překážkusuperare l'ostacolo

rekord: zlomit/překonat rekordbattere un record

strach: překonat strach z létánísuperare la paura di volare

úskalí: překonat úskalísuperare gli ostacoli/le difficoltà

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

těžkost: překonat těžkostisuperare le difficoltà

aspettativa: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

battere: překonat rekord, získat prvenstvíbattere un primato

polverizzare: (výrazně) překonat rekordpolverizzare un record

primato: překonat rekordbattere un primato

record: překonat/zlomit rekordbattere un/il record

superare: překonat očekávánísuperare l'aspettativa

vincere: překonat strachvincere la paura

ostacolo: Překonal všechny překážky.Ha superato tutti gli ostacoli.

překonat: překonat rekordbattere un record