Hlavní obsah

překonat

Vyskytuje se v

krize: překonat krizisuperare una crisi

krize: překonat krizisuperare la crisi

překážka: i přen. zdolat/překonat překážkusuperare l'ostacolo

rekord: zlomit/překonat rekordbattere un record

strach: překonat strach z létánísuperare la paura di volare

úskalí: překonat úskalísuperare gli ostacoli/le difficoltà

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekávánísuperare ogni aspettativa

těžkost: překonat těžkostisuperare le difficoltà

aspettativa: superare ogni aspettativapřekonat všechna očekávání

battere: battere un primatopřekonat rekord, získat prvenství

polverizzare: polverizzare un record(výrazně) překonat rekord

primato: battere un primatopřekonat rekord

record: battere un/il recordpřekonat/zlomit rekord

superare: superare l'aspettativapřekonat očekávání

superare: superare sé stessopřekonat sám sebe

superare: superare grandi distanzepřekonat velké vzdálenosti

vincere: vincere la paurapřekonat strach

ostacolo: Ha superato tutti gli ostacoli.Překonal všechny překážky.

superare: Ho superato la paura.Překonal jsem strach.