Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) na co speranza f di qcv naději, že ...sperando che ...vzbudit nadějeaccendere le speranzezmařit čí nadějefrustrare le speranze di q
  2. (slibná osoba, věc) speranza f

Vyskytuje se v

vzbudit: vzbudit čí nadějeaccendere le speranze di q

nadít se, nadát se: Než se naděješ... rázem ap.Prima che tu te ne accorga...

pochovat: Pochoval veškeré své naděje.Ha seppellito tutte le sue speranze.

rozplynout se: Naděje se rozplynuly.Le speranze sono svanite.

jiskra: jiskra nadějefilo/lampo di speranza

pohřbít: pohřbít veškeré nadějefrustrare/far svanire tutte le speranze

poslední: Naděje umírá poslední.La speranza muore per ultima.

svitnout: komu svitla naděje.Si accese una luce di speranza per q.

naděje: v naději, že ...sperando che ...