Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  • vacanza f, ferie f pl(volno, rodičovská ap.) congedo mJe na dovolené.È in vacanza.jet na dovolenouandare in ferie/vacanzavzít si týden dovolenouprendere una settimana di feriemateřská dovolenácongedo per maternità

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenouprendere le ferie, form. godere delle ferie

držení: nedovolené držení zbraněpossesso illegale di armi

mateřský: mateřská dovolenácongedo per maternità

nedovolený: sport. nedovolené bráněnífallo di ostruzione

otcovský: otcovská dovolenácongedo per paternità

rodičovský: rodičovská dovolenácongedo parentale

rychlost: dopr. maximální (dovolená) rychlost na silnicilimite di velocità

voda: dovolená u vodyvacanza balneare

zákrok: sport. nedovolený zákrokfallo

dovolení: Udělal to bez mého dovolení.Lo ha fatto senza il mio permesso.

dovolený: Není to dovolené.Non è permesso.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

dovolit: Nedovolil mi odejít.Non mi ha permesso di uscire.

dovolit si: Nemůžeme si to dovolit.Non possiamo permettercelo.

dovolit si: Dovolil jsem si přinést...Mi sono permesso di portare...

mít: dovolenou.È in vacanza.

na: Je na dovolené.È in ferie.

o: Odpočívat můžeš o dovolené.Puoi riposare durante le vacanze.

opustit: Opustil zaměstnání bez dovolení.Ha lasciato il lavoro senza il permesso.

pohlednice: pohlednice z dovolenécartolina delle vacanze

prosit: prosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permesso

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

těšit se: Těším se na dovolenou.Non vedo l'ora di andare in ferie.

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.