Hlavní obsah

čerpat

Nedokonavé sloveso

  1. (pumpovat) pompare(vodu ze studny ap.) attingere, tirarečerpat vodu ze studnytirare l'acqua dal pozzo
  2. (získávat) co z čeho attingere(prospěch ap.) trarre, ricavare qc da qcčerpat dovolenouprendere le ferie, form. godere delle feriečerpat ze zkušenostiattingere dall'esperienza

Vyskytuje se v

trarre: trarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojů

pozzo: tirare l'acqua dal pozzočerpat vodu ze studny