Hlavní obsah

těžit

Vyskytuje se v

ropa: těžit ropuestrarre il petrolio

beneficio: mít prospěch z čeho, těžit z čehotrarre beneficio da qc

petrolio: těžit ropuestrarre il petrolio

profitto: mít užitek, těžit z čehotrarre profitto da qc

trarre: těžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čemtrarre profitto di qc

vantaggio: získat výhodu z čeho, těžit z čehotrarre vantaggio da qc

capitale: těžit, profitovat, vytlouct kapitál z čehofare capitale di qc