Hlavní obsah

linea

Podstatné jméno ženské

 1. linka, čára, linielinea tratteggiatačárkovaná čáralinea punteggiatatečkovaná čáralinea tratto-puntočerchovaná čáralinea ondeggiantevlnitá čáralinea della vitačára života na dlanilinea d'ariavzdušná čáralinea immaginariapomyslná čáralinea di battagliabojová linielinea di tirodráha střely trajektoriesport linea lateralepostranní čárafis. linea di forzasiločáramar. linea di galleggiamentočára ponoru
 2. čárka, stupínek stupeň na teploměru
 3. obrys, linie budovy ap.descrivere qc in linea generale/a grandi lineenastínit co v hrubých obrysechlinea snellaštíhlá linie
 4. rys tváře ap.linee severe del visoostré rysy tváře
 5. řada módní ap.
 6. čára vymezující urč. hranicilinea di partenzastartovní čáralinea costierapobřežní čáralinea di confinehraniční čára
 7. dráha, trajektorielinea di volodráha letu
 8. strategie firemní ap.
 9. řada stromů ap.mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se
 10. řada, série výrobkůlinea cosmeticakosmetická řada
 11. linie větev rodu
 12. trasa metra ap., trať železničnílinea della metropolitanatrasa metrala linea Roma-Milanotrasa Roma-Milanolinea di unionespojnice
 13. linka i výrobní, vedení elektrické ap., rozvod potrubítecn. linea di montaggiomontážní linkatecn. linea automatizzataautomatická linkatecn. linea d'imbottigliamentostáčecí linkatecn. linea dell'aria compressarozvod tlakového vzduchutecn. linea elettricaelektrické vedenítecn. linea telefonicatelefonní linkalinea caldahorká linkainform. fuori lineaoff-line

Vyskytuje se v

autobus: autobus di linealinkový autobus

cessare: cessare la linea telefonicapřerušit telefonní linku/spojení

comando: linea di comandopříkazový řádek

continuo: linea continuasouvislá/plná čára

costa: linea di costapobřežní linie

displuvio: linea di displuviorozvodí

equinoziale: linea equinozialerovník

fanteria: fanteria di lineařadová pěchota

frontiera: linea di frontierahraniční čára

galleggiamento: linea di galleggiamentočára ponoru

giudice: giudice di lineačárový rozhodčí

grassetto: linea in grassettotučná čára

laterale: sport linea lateralepostranní čára

linea: linea tratteggiatačárkovaná čára

mantenere: mantenere la lineaudržovat (si) štíhlou linii

massima: in linea di massimav podstatě, v zásadě

ondulato: linea ondulatavlnovka

out: linea dell'outautová čára

pattino: pattini a rotelle/in lineakolečkové/in-line brusle

pendenza: geom. linea di pendenzaspádová přímka

sorvegliante: sorvegliante di lineastaniční dozorce u železnice

spezzato: geom. linea spezzatapřerušovaná/nesouvislá čára

totale: linea totalesoučtový řádek

tratteggiato: striscia/linea tratteggiatapřerušovaná čára na silnici, geom. čárkovaná čára

volo: linea di vololetová trasa

cadere: È caduta la linea.Přerušilo se spojení. telefonické

aerolinie: linea aerea di basso costo, compagnia aerea low-costnízkonákladové aerolinie

brusle: pattini a rotelle, jednořadé pattini in lineakolečkové brusle

cílový: linea del traguardocílová čára

čára: linea continua/tratteggiataplná/přerušovaná čára

hraniční: linea di confinehraniční čára

hrubý: a grandi lineev hrubých rysech nastínit ap.

kolečkový: pattini a rotelle, jednořadé pattini in lineakolečkové brusle

let: volo di linea/internazionale/nazionalepravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

linie: mantenere la linea udržovat (si) štíhlou linii

linka: na auta autolavaggio , průmyslová ap. linea di lavaggiomycí linka

loď: transatlantico , nave di lineazaoceánská loď

mycí: impianto/linea di lavaggio, aut autolavaggio , lavaggio automycí linka

obranný: linea difensivaobranná linie

pevný: linea fissapevná linka telefonní ap.

pomezní: sport. linea laterale, hraniční linea di confinepomezní čára

produktový: linea di prodottiproduktová řada

proud: interruzione di corrente (elettrica), guasto alla linea elettricaelektr. výpadek proudu

přední: in prima lineana předním místě

příkazový: linea di comandovýp. příkazový řádek

přímý: distanza linea d'ariapřímá vzdálenost vzdušnou čarou

rozhodčí: guardalinee , segnalinee , arbitro di lineapomezní/čárový rozhodčí

řádek: riga/linea di comandovýp. příkazový řádek

řadový: motore a cilindri in lineatech. řadový motor

startovní: sparo /linea di partenzastartovní výstřel/čára

štíhlý: linea snellaštíhlá linie

tlustý: parete /linea spessa/grossatlustá stěna/čára

tón: segnale di linea occupataobsazovací tón

trasa: linea della metrotrasa metra

vedení: linea elettrica, rozvody v domě impianto elettricoelektrické vedení

vzdušný: in linea d'ariavzdušnou čarou

circonvallazione: (linea di) circonvallazioneokružní linka po vnějším okruhu

zlomkový: linea frazionariamat. zlomková čára

disponovat: Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.Disponujeme vlastní výrobní linkou.

rovný: strada/linea drittarovná silnice/čára

stáčecí: linea d'imbottigliamentotech. stáčecí linka

zavěšovat: Non metta giù!, Rimanga in linea!Nezavěšuj(te)!