Hlavní obsah

cessare

Intranzitivní sloveso

  1. ustat, přestat proces ap.La pioggia è cessata.Přestalo pršet., Déšť ustal.
  2. di fare qc přestat dělat co, s čímSta cessando di piovere.Přestává pršet.cessare di esisterezaniknout, přestat existovat

Tranzitivní sloveso

  • qc přerušit, ukončit, zastavit co činnostcessare il fuocozastavit palbu, vyhlásit klid zbranícessate il fuocozastavení palby, přen. klid zbraní, příměřícessare la linea telefonicapřerušit telefonní linku/spojení

Vyskytuje se v

fuoco: aprire/cessare il fuocozahájit/zastavit palbu

klid: cessate il fuocoklid zbraní

ušlý: lucro cessanteušlý zisk

zastavit: cessare il fuocozastavit palbu

přestávat: Sta cessando di piovere.Přestává pršet.

ustat: Ha cessato di piovere.Déšť ustal.

cessare: cessare di esisterezaniknout, přestat existovat