Hlavní obsah

continuo

Vyskytuje se v

continuato: orario continuatootevírací doba/provoz bez polední přestávky

continuo: linea continuasouvislá/plná čára

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

getto: a getto continuonepřetržitě, bez ustání

orario: orario continuatopracovní doba/provoz/otevírací doba bez polední přestávky

persistente: pioggia persistente/continuavytrvalý déšť

potenza: potenza continuačinný výkon

progresso: essere in continuo progressoneustále se vyvíjet

imperterrito: Continuò imperterrito a parlare.Nenechal se rozhodit a mluvil dál.

prurito: Ho un continuo prurito alle mani.Pořád mě svědí ruce.

čára: linea continua/tratteggiataplná/přerušovaná čára

dál: continuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qcdál(e) dělat co

nadále: continuare a fare qc(i) nadále dělat co

plný: striscia continuadopr. plná čára na silnici

pokračování: continuapokračování příště

proud: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

přestávat: continuare a fare qcnepřestávat s čím

příště: continuapokračování příště u filmu

stejnosměrný: corrente continua, zkr. c.c.stejnosměrný proud

takový: se continua cosìs takovou pokud to tak půjde dál

tradice: continuare la tradizione di famigliapokračovat v rodinné tradici

třísměnný: ciclo continuotřísměnný provoz

jít: Così non si può continuare.Takhle to dál nejde.

pokračovat: Continui dritto e all'incrocio a sinistra.Pokračujte rovně a na křižovatce doleva.

postupovat: La malattia continuava a progredire.Nemoc stále postupovala.

stoupat: L'acqua continua a salire.Voda dále stoupá.

tak: Continua così.Jen tak dále.

však: La guerra è finita, i contrasti però continuano.Válka skončila, spory však pokračují.

vytrvalý: pioggia persistente/continuavytrvalý déšť