Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) dritto/-a, diritto/-a, retto/-ageom. přímý úhel 180 stupňůangolo m piattopřímá vzdálenost vzdušnou čaroudistanza linea d'aria
  2. (vzpřímený) dritto/-a, eretto/-a, verticale
  3. (bez prostřednictví) diretto/-aling. přímá řečdiscorso m direttomat. přímá úměrarapporto m direttožel. přímý vlaktreno m direttopřímý přenos v TV ap.diretta fv přímém přenosuin direttasport. přímý (volný) koppunizione/tiro di prima
  4. (upřímný) franco/-a, diretto/-a, aperto/-a

Vyskytuje se v

daň: přímé/nepřímé daněimposte dirette/indirette

nepřímý: ekon. nepřímé daněimposte indirette

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscorso indiretto

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostproporzionalità inversa

přenos: přímý přenos(trasmissione in) diretta

přenos: v přímém přenosu odkudin diretta da dove

řeč: ling. přímá řečdiscorso diretto

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangolo acuto/ottuso/retto/piatto

úměra: mat. přímá/nepřímá úměraproporzione diretta/inversa

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbyelezioni nazionali/anticipate/dirette/ generali

vstřik: přímý vstřik palivainiezione diretta

pokračovatel: přímý pokračovatelcontinuatore diretto

angolo: angolo acuto/ottuso/retto/piattoostrý/tupý/pravý/přímý úhel

botta: botta drittapřímý zásah v šermu

calcio: calcio a duenepřímý kop

coltivatore: coltivatore direttopřímý pěstitel

complemento: complemento oggettopřímý předmět

complemento: complemento di terminenepřímý předmět

diretta: in direttav přímém přenosu, naživo, živě vysílat

diretto: superiore direttopřímý nadřízený

diretto: gramm. discorso direttopřímá řeč

diretto: mat. proporzionalità direttapřímá úměrnost

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

emissione: emissione direttapřímý přenos

illuminazione: illuminazione (in)diretta(ne)přímé osvětlení

imposta: imposta diretta/indirettapřímá/nepřímá daň

piatto: geom. angolo piattopřímý úhel který má 180°

proporzionalità: mat. proporzionalità diretta/inversapřímá/nepřímá úměrnost

selezione: telecom. selezione direttapřímá provolba

superiore: superiore immediatopřímý nadřízený

telecronaca: telecronaca direttapřímý přenos

condannare: Tutti gli indizi lo condannano.Veškeré nepřímé důkazy ho usvědčují.