Hlavní obsah

upřímný

Přídavné jméno

  1. (otevřeně jednající) ke komu, v čem sincero/-a, franco/-a con q, in qcabych byl upřímnýper essere sincero
  2. (cit ap.) sincero/-a(pravý) vero/-aUpřímnou soustrast.Le mie condoglianze.

Vyskytuje se v

soustrast: Upřímnou soustrast.Sentite/Sincere condoglianze.

insincero: neupřímná slovaparole insincere

semplice: upřímný člověkuomo semplice

sincero: abych pravdu řekl, abych byl upřímnýper essere sincero

pentimento: projevit upřímnou lítost nad čímmostrare pentimento sincero per qc

upřímný: abych byl upřímnýper essere sincero