Hlavní obsah

upřímný

Přídavné jméno

  1. (otevřeně jednající) ke komu, v čem sincero/-a, franco/-a con q, in qcabych byl upřímnýper essere sincero
  2. (cit ap.) sincero/-a(pravý) vero/-aUpřímnou soustrast.Le mie condoglianze.

Vyskytuje se v

soustrast: Upřímnou soustrast.Sentite/Sincere condoglianze.

insincero: parole insincereneupřímná slova

semplice: uomo sempliceupřímný člověk

sincero: per essere sinceroabych pravdu řekl, abych byl upřímný

pentimento: mostrare pentimento sincero per qcprojevit upřímnou lítost nad čím