Hlavní obsah

upřímně

Vyskytuje se v

upřímný: abych byl upřímnýper essere sincero

upřímný: Upřímnou soustrast.Le mie condoglianze.

soustrast: Upřímnou soustrast.Sentite/Sincere condoglianze.

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

cuore: a cuore apertoupřímně, otevřeně

franchezza: in tutta franchezzaúplně otevřeně, naprosto upřímně

insincero: parole insincereneupřímná slova

pieno: in piena sinceritànaprosto upřímně

semplice: uomo sempliceupřímný člověk

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

sincero: per essere sinceroabych pravdu řekl, abych byl upřímný

pentimento: mostrare pentimento sincero per qcprojevit upřímnou lítost nad čím

sentito: Le mie più sentite scuse.Co nejupřímněji se omlouvám.