Hlavní obsah

dubbio

Přídavné jméno

  1. nejistý vývoj ap., nejasný významověÈ dubbio se ...Není jisté, zda ...
  2. pochybný kvalita, původ ap.

Podstatné jméno mužské

  1. pochybnost, pochybaNon c'è dubbio che ...Není pochyb, že ...Sono in dubbio se ...Jsem na pochybách, zda...mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemsenza dubbio, fuor di dubbionepochybně, bezpochyby, nade vší pochybnostessere (ancora) in dubbiobýt (zatím) nejistý budoucnost ap.essere in dubbio fra qcváhat, rozhodovat se mezi čím
  2. podezření, obava, (neblahé) tušeníMi viene il dubbio che ...Začínám mít podezření, že ...avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat kohoavere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

Vyskytuje se v

chiarire: chiarire un dubbiorozptýlit pochybnost

dubbio: mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čem

esporre: esporre un dubbiovyjádřit pochybnost

ombra: senza ombra di dubbiobez stínu pochybností

parvenza: parvenza di dubbionáznak pochybnosti

porre: porre in dubbiozpochybnit

restare: restare nel dubbiozůstat na pochybách

fugare: fugare un dubbiorozptýlit pochyby

sfiorare: Mi sfiorò un dubbio ...Začal jsem mít pochybnosti ...

sorgere: Mi sorge un dubbio ...Začínám mít pochybnosti ...

seminare: seminare i dubbi in qzasít pochybnosti v kom

nejasnost: in caso di dubbi...v případě nejasností...

pochyba: senza dubbiobez pochyb

pochybnost: fuor di dubbionade vší pochybnost

rozptýlit: dissipare ogni dubbiorozptýlit pochybnosti

stoprocentně: Lo sai senza dubbio?Víš to stoprocentně?

určitě: di sicuro, nepochybně senza alcun dubbiozcela určitě

všechen, všechna, všechno: senza ogni dubbionade vší pochybnost

zcela: senza (alcun) dubbio, di sicurozcela určitě

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

nepochybný: È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...Je nepochybné, že ...

přepadnout: Fummo assaliti dai dubbi.Přepadly nás pochybnosti.

rozehnat: dissipare i dubbirozehnat obavy

stoprocentní: Non c'è alcun dubbio .To je stoprocentní. jisté

zpochybnit: È fuori dubbio che ....Nelze zpochybnit, že ...

vážka: váhat esitare, nebýt jistý, pochybovat essere in dubbio/dubbiosobýt na vážkách

zasít: seminare dubbi in qzasít pochybnost(i) v kom