Hlavní obsah

dubbio

Přídavné jméno

  1. nejistý vývoj ap., nejasný významověÈ dubbio se ...Není jisté, zda ...
  2. pochybný kvalita, původ ap.

Podstatné jméno mužské

  1. pochybnost, pochybaNon c'è dubbio che ...Není pochyb, že ...Sono in dubbio se ...Jsem na pochybách, zda...mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemsenza dubbio, fuor di dubbionepochybně, bezpochyby, nade vší pochybnostessere (ancora) in dubbiobýt (zatím) nejistý budoucnost ap.essere in dubbio fra qcváhat, rozhodovat se mezi čím
  2. podezření, obava, (neblahé) tušeníMi viene il dubbio che ...Začínám mít podezření, že ...avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat kohoavere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

Vyskytuje se v

chiarire: chiarire un dubbiorozptýlit pochybnost

esporre: esporre un dubbiovyjádřit pochybnost

ombra: senza ombra di dubbiobez stínu pochybností

parvenza: parvenza di dubbionáznak pochybnosti

porre: porre in dubbiozpochybnit

restare: restare nel dubbiozůstat na pochybách

fugare: fugare un dubbiorozptýlit pochyby

sfiorare: Mi sfiorò un dubbio ...Začal jsem mít pochybnosti ...

sorgere: Mi sorge un dubbio ...Začínám mít pochybnosti ...

seminare: seminare i dubbi in qzasít pochybnosti v kom

nejasnost: v případě nejasností...in caso di dubbi...

pochyba: bez pochybsenza dubbio

pochyba: být na pochybáchessere in dubbio

pochybnost: nade vší pochybnostfuor di dubbio

rozptýlit: rozptýlit pochybnostidissipare ogni dubbio

stoprocentně: Víš to stoprocentně?Lo sai senza dubbio?

určitě: zcela určitědi sicuro, nepochybně senza alcun dubbio

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostsenza ogni dubbio

zcela: zcela určitěsenza (alcun) dubbio, di sicuro

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

nepochybný: Je nepochybné, že ...È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...

pochyba: O tom není pochyb.Su questo non c'è dubbio.

přepadnout: Přepadly nás pochybnosti.Fummo assaliti dai dubbi.

rozehnat: rozehnat obavydissipare i dubbi

stoprocentní: To je stoprocentní. jistéNon c'è alcun dubbio .

zpochybnit: Nelze zpochybnit, že ...È fuori dubbio che ....

vážka: být na vážkáchváhat esitare, nebýt jistý, pochybovat essere in dubbio/dubbioso

zasít: zasít pochybnost(i) v komseminare dubbi in q