Hlavní obsah

zcela

Vyskytuje se v

příčina: (zcela) bez příčinysenza una ragione, senza motivo

rozdílný: zcela rozdílnýcompletamente diverso

smysl: být zcela při smyslechessere pienamente in senno

určitě: zcela určitědi sicuro, nepochybně senza alcun dubbio

zřejmě: (zcela) zřejměovviamente, evidentemente, chiaramente

mínit: Mínila to zcela vážně.Lo intendeva sul serio.

neodbytný: Je zcela neodbytný.Non riesco a liberarmene., È decisamente insistente.

odepsat: Zcela ho odepsali.L'hanno scartato del tutto.

uchvátit: Zcela ho uchvátila.L'ha completamente affascinata.

vyždímat: Za rok manželství ho zcela vyždímala.In un anno di matrimonio l'ha completamente spolpato.

balia: in balia di q/qcvydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čeho

confronto: senza confronti(zcela) nesrovnatelný, bez srovnání

consapevolezza: fare qc con piena consapevolezzadělat co zcela vědomě

disopra: al disopra di ogni sospetto(zcela) mimo podezření

eccezionale: in via (del tutto) eccezionale(zcela) výjimečně

merda: přen. vulg. mandare qc in merdazcela zničit, zruinovat, zdemolovat, posrat co

metafora: fuor di metafora(zcela) na rovinu, stručně a jasně

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

sicuro: di sicurozcela jistě/určitě

titolo: a pieno titolozcela právem/po právu

tutto: tutto il contrariozcela opačný

tutto: del/al tuttozcela, absolutně

tutto: in tutto e per tuttozcela, naprosto, kompletně

perfettamente: Ne sono perfettamente consapevole.Jsem si toho zcela vědom.

tutto: Era tutto per noi.Byl nám zcela k dispozici.

andare: va da sé che ...(to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...

bacchetta: a bacchettadespoticky, autoritářsky, tvrdou rukou vládnout, zcela poslušně vykonávat rozkazy

scherzo: senza scherzibez legrace, (zcela) vážně