Hlavní obsah

zcela

Vyskytuje se v

příčina: (zcela) bez příčinysenza una ragione, senza motivo

rozdílný: zcela rozdílnýcompletamente diverso

smysl: být zcela při smyslechessere pienamente in senno

zřejmě: (zcela) zřejměovviamente, evidentemente, chiaramente

mínit: Mínila to zcela vážně.Lo intendeva sul serio.

neodbytný: Je zcela neodbytný.Non riesco a liberarmene., È decisamente insistente.

odepsat: Zcela ho odepsali.L'hanno scartato del tutto.

uchvátit: Zcela ho uchvátila.L'ha completamente affascinata.

určitě: zcela určitědi sicuro, senza alcun dubbio

vyždímat: Za rok manželství ho zcela vyždímala.In un anno di matrimonio l'ha completamente spolpato.

balia: vydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čehoin balia di q/qc

confronto: (zcela) nesrovnatelný, bez srovnánísenza confronti

consapevolezza: dělat co zcela vědoměfare qc con piena consapevolezza

disopra: (zcela) mimo podezřeníal disopra di ogni sospetto

eccezionale: (zcela) výjimečněin via (del tutto) eccezionale

merda: zcela zničit, zruinovat, zdemolovat, posrat copřen. vulg. mandare qc in merda

metafora: (zcela) na rovinu, stručně a jasně, bez obalu něco říct ap.fuor di metafora

scoperto: vyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeněuscire allo scoperto

sicuro: zcela jistě/určitědi sicuro

titolo: zcela právem/po právua pieno titolo

tutto: zcela opačnýtutto il contrario

perfettamente: Jsem si toho zcela vědom.Ne sono perfettamente consapevole.

andare: (to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...va da sé che ...

bacchetta: despoticky, autoritářsky, tvrdou rukou vládnout, zcela poslušně vykonávat rozkazya bacchetta

scherzo: bez legrace, (zcela) vážněsenza scherzi

zcela: zcela určitěsenza (alcun) dubbio, di sicuro