Hlavní obsah

příčina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (původ, zdroj) čeho causa f di qcurčit příčinu smrtistabilire la causa della morte
  2. (důvod) ragione f, motivo m(zcela) bez příčinysenza una ragione, senza motivo

Vyskytuje se v

zavdat: zavdat příčinu čemudare occasione/luogo/adito a qc, vyvolat provocare qc

spatřovat: Příčinu spatřujeme v ...Vediamo la causa in...

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

spunto: dare lo spounto a qcpodnítit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, zavdat příčinu k čemu

sorgente: risalire alla sorgentenajít prvotní příčinu