Hlavní obsah

následek

Podstatné jméno, rod mužský

  • conseguenza f(dopad) impatto m(výsledek) risultato mmít za následek coavere come conseguenza qcnést následky čehosopportare/subire le conseguenze di qc

Vyskytuje se v

nést: nést následky čehosubire le conseguenze di qc

likvidovat: likvidovat následky požárueliminare le conseguenze dell'incendio

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

conseguenza: v důsledku čeho, následkem čeho, kvůli, díky čemuin conseguenza di qc

effetto: příčina a následekcausa ed effetto

postumo: následky nehodypostumi di un incidente

risultato: mít za následek coavere come risultato qc

subire: nést následky čeho, doplácet na cosubire le conseguenze di qc

pugnalata: Zemřel na následky bodnutí dýkou.È morto a causa di una pugnalata.

následek: mít za následek coavere come conseguenza qc