Hlavní obsah

hlídat

Vyskytuje se v

váha: Hlídá si váhu. tělesnouSta attento al peso.

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

guardia: fare la guardia a qchlídat, střežit co

stare: stare dietro a qhlídat koho, stát za zády komu dohlížet ap.

costola: stare/mettersi alle costole di qstát za zády/zadkem komu, hlídat, bedlivě sledovat koho

tenere: tenere d'occhio qhlídat, dohlížet na koho